Nezaměstnanost i nadále klesá, v září se dostala na 3,5 %

8. říjen 2021
    Nezaměstnanost i nadále klesá, v září se dostala na 3,5 %Nezaměstnanost i nadále klesá, v září se dostala na 3,5 %
  • Nezaměstnanost v září klesla na 3,5 %.
  • Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.
  • Nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji.
  • Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 53 % ženy.
  • Průměrný věk nezaměstnaných byl v září 42,8 roku.
  • Novou práci si našlo 33 520 lidí.
  • Míra nezaměstnanosti byla podle ČSÚ v srpnu na 3,0 %.

Úřad práce ČR evidoval k 30. 9. 2021 celkem 262 142 uchazečů o zaměstnání, což je o 5 747 méně než v předchozím měsíci a o 14 873 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,5 %. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat  EUROSTATU za srpen 2021 nejnižší v celé Evropské unii, a to 3 %. Průměr potom činí 6,7 %. Trh práce ovlivňuje poptávka zaměstnavatelů po dělnických profesích, zejména ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. V řadě regionů nadále trvá, i přes počínající útlum sezónních činností, zájem o sezónní pracovníky v oblastech jako je zemědělství, zahradnictví, lesnictví, rybářství nebo třeba živočišná a potravinářská výroba a obchod. V meziročním srovnání poklesl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let, naopak se zvýšil podíl osob v kategorii 50 plus. Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především uchazeči o zaměstnání s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. „S koncem letních prázdnin skončilo také období dovolených a firmy začaly opět znovu spouštět nábor nových zaměstnanců. Přesto, že zaměstnavatelé z výroby se ještě stále potýkají s výpadky kvůli nedostatku materiálů a komponentů, došlo ke značnému oživení trhu, na které neměl vliv ani příliv hlavní vlny absolventů do evidence Úřadu práce,“ říká Gabriela Hrbáčková, ředitelka personální agentury Hofmann Personal.

/down/zari2021png.png

/download/777-mapa-zari-2021/

Více informací o vývoji nezaměstnanosti najdete na: https://bit.ly/3BknoyC nebo https://bit.ly/3ms1N17

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj mail: http://eepurl.com/g8gcBb