Nezaměstnanost opět stoupla, v srpnu dosáhla 3,4 %

8. září 2022
    Nezaměstnanost opět stoupla, v srpnu dosáhla 3,4 %Nezaměstnanost opět stoupla, v srpnu dosáhla 3,4 %
  • Nezaměstnanost v srpnu vzrostla na 3,4 %.
  • Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v srpnu v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.
  • Nejnižší nezaměstnanost byla v Pardubickém a Jihočeském kraji.
  • Průměrný věk nezaměstnaných byl v srpnu 43,6 roku (loni 43,4 roku).
  • Novou práci získalo 19 019 lidí.
  • Očištěná míra nezaměstnanosti klesla podle ČSÚ v červenci na 2,3 %.

Úřad práce ČR evidoval k 31. 8. 2022 celkem 251 753 uchazečů o zaměstnání, což je o 11 047 více než v předchozím měsíci. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,4 %, tedy o 0,1 p. b. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za červenec) nejnižší v celé EU, a to 2,3 %. Trh práce aktuálně ovlivňuje především poptávka zaměstnavatelů po dělnických profesích ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. Zájem je stále i o sezónní pracovníky, např. v zemědělství, zahradnictví nebo v lesnictví. V průběhu lze září očekávat příchod hlavní vlny absolventů na pracovní trh a v závislosti na počasí konec sezónních prací. V následujících měsících tak může nezaměstnanost ještě mírně vzrůst, což odpovídá klasické vývojové křivce.

Meziměsíčně vzrostl o téměř 7 tisíc osob počet občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou, kteří se zaevidovali jako uchazeči o zaměstnání. Na celkovém počtu nezaměstnaných se podíleli 3,3 %. Podle dostupných zdrojů získalo v ČR od vypuknutí konfliktu do konce srpna práci celkem 112 521 ukrajinských uprchlíků. Ke konci předchozího měsíce pracovalo na území ČR 80 676 osob z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Nejvíce ve Středočeském a Plzeňském kraji a dále v Praze. Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě.

srpen
2022.PNG

Mapa nezaměstnanost (10).png

Více informací o vývoji nezaměstnanosti najdete na: https://bit.ly/3qm²VWs nebo https://bit.ly/3RNXM5h.

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj email.