Únorová nezaměstnanost klesla na 3,5 %

15. březen 2022
    Únorová nezaměstnanost klesla na 3,5 %Únorová nezaměstnanost klesla na 3,5 %
  • Nezaměstnanost v únoru mírně poklesla na 3,5 %.
  • Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v únoru v Ústeckém, Moravskoslezském kraji a Karlovarském kraji.
  • Nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji.
  • Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský a Středočeský kraj.
  • Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 50,9 % ženy.
  • Průměrný věk nezaměstnaných byl v únoru 43,8 roku (loni 42,8 roku).
  • Míra nezaměstnanosti byla podle ČSÚ v lednu 2,3 %.

Úřad práce ČR evidoval k 28. 2. 2022 celkem 263 433 uchazečů o zaměstnání, což je méně než v předchozím měsíci i v loňském roce. Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,5 %, tedy o 0,1 p. b. oproti lednu. Nezaměstnanost se stále drží na relativně nízkých číslech a počet volných pracovních míst, která zaměstnavatelé prostřednictvím Úřadu práce ČR nabízejí, převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. „Zatímco dosud ovlivňovala do značné míry vývoj nezaměstnanosti pandemická situace a opatření s ní spojené, v následujících měsících to bude zejména válečný konflikt na Ukrajině. Česká republika má dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost v Evropě, a právě pozice primárně ve výrobním sektoru se budou moci nabídnout kandidátům z Ukrajiny. Mnohé firmy již modifikují své procesy, aby mohly využít více žen, které k nám v tuto chvíli z Ukrajiny přicházejí,“ říká ředitelka personální agentury Hofmann Personal Gabriela Hrbáčková. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá poptávka je i po kvalifikovaných řemeslnících. Změny ve struktuře nezaměstnaných podle vzdělanosti ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu poklesu došlo v případě evidovaných uchazečů vyučených a se střední školou. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,7 uchazeče o zaměstnání.

Více informací o vývoji nezaměstnanosti najdete na: https://bit.ly/369trvg nebo https://bit.ly/3vX5oup

nezaměstnanost únor 2022.PNG

Mapa nezaměstnanost (4).png

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj email.