Jak Vaše CV vynikne?


Životopis nepředstavuje jen soubor informací o Vás, ale doslova Vás prodává. Proto je velmi důležité jeho přípravě věnovat určitý čas. Správně a zajímavě napsaným CV totiž můžete získat náskok před ostatními kandidáty.


Jistě již většina z nás ví, jaké základní bloky by měl životopis obsahovat. Co jsou tedy ty detaily, kterými vynikne Vaše CV nad ostatními? Buďte konkrétní, ale neuvádějte úplně vše. Nechte si nějaké informaci na případné osobní setkání. 


  • Poslední dobou se čím dál více využívá představení v úvodu CV, hned za osobními údaji. Jedná se o krátký odstavec, který stručně přiblíží Vaši kariéru, dosažené úspěchy a získané dovednosti. Tento odstavec můžete navíc upravovat dle pozice, na kterou se hlásíte a co si myslíte, že je pro výkon této práce klíčové.
  • Fotografie, ano či ne? Fotografie je jedna z první věcí, která čtenáře při pohledu na Váš životopis upoutá. Pokud se pro fotografii rozhodnete, myslete na to, že by měla být formální a kvalitní, nezapomínejte na vhodné oblečení smart casual (neformálně elegantní). Pokud takovou fotografii nemáte, raději vytvořte CV bez ní. Tím zapojíte fantazii čtenáře.
  • Je důležité oslovit životopisem od samého začátku. Jenom tak udržíte pozornost čtenáře, aby měl zájem číst dále. Za osobní údaje, případně představení, volte tedy Vaše pracovní zkušenosti. Postupujte od té nejvíce aktuální směrem dále. Uveďte krátký popis pozice (za co jste byli zodpovědní, čeho jste dosáhli, kolik pracovníků jste vedli apod.) Jaký vliv měly Vaše úspěchy na firmu? Jako bonus můžete uvést i toto. Studenti mohou uvést odborné stáže během studia.
  • Další důležitou částí je Vaše vzdělání. Zaměřte se na poslední dosažené vzdělání a uveďte kurzy a školení, kterými jste získali nové dovednosti.
  • Nezapomeňte uvést Vaše jazykové znalosti. Zapomeňte na úroveň „dobře / se slovníkem / dorozumím se apod.“ Nejlépe uděláte, když svoji znalosti označíte dle Evropské referenční stupnice, případně připište dosažené certifikáty.


Snažte se jednotlivé bloky Vašeho životopisu propojit, aby dokument tvořil celek (například: znalosti z absolvovaného kurzu komunikačních technologií – jejich využité při prací – získání nového klienta – zisk pro firmu).


Piště přehledně, využívejte odrážky a odstavce. Dokument by měl působit čistě a atraktivně. Závěrem myslete na to, že méně je více. Proto se snažte, aby dokument nepřesáhl 2 stránky formátu A4.

Ukázka dobře zpracovaného životopisu

Stáhnout v PDF

Ukázka nevhodně zpracovaného životopisu

Stáhnout v PDF