Již od založení naší společnosti si potrpíme na nejvyšší kvalitu. Proto od roku 1997 spoléháme na integrovaný systém řízení optimalizaci procesů a snažíme se chybám předcházet. Vysoká kvalita služeb poskytovaná z naší strany zaručuje spokojenost všech našich zákazníků.

Abychom nic neponechali náhodě, pravidelně necháváme prověřovat naše procesy externími nezávislými auditory. Závazek nejvyšší kvality plníme certifikátem DIN EN ISO 9001:2015, který musí být pravidelně obnovován. Auditoři mohou provést kdykoliv a bez ohlášení namátkovou kontrolu. To vše zaručuje našim zákazníkům a pracovníkům maximální jistotu, že naše služby dosahují nejvyšší kvality.


Naše ocenění

Získali jsme řadu ocenění

Jsme držiteli certifikátu CZECH Stability Award AAA, který potvrzuje spolehlivost, důvěryhodnost a minimální rizikovost spolupráce. Držitelé tohoto certifikátu jsou atraktivními obchodními partnery se stabilním finančním zdravím. Přísná kritéria hodnocení zaručují exkluzivitu společností, které mohou ocenění získat a potvrdit tak svou silnou pozici na trhu. Naše zaměstnance podporujeme v mnoha ohledech a snažíme vytvářet podmínky přátelské rodině. Ocenění Mamma / Parent Friendly nám udělila společnost Grafia, s.r.o.

Od roku 2008 se Hofmann Personal trvale umisťuje mezi nejatraktivnějšími zaměstnavateli v Německu. V letošním roce (2023) jsme tak byli oceněni prestižní cenou GPTW Europe Award, která potvrzuje vysoký standard kvality a je rozhodující pro vysokou úroveň, kterou udržujeme a implementujeme ve všech našich mezinárodních pobočkách. Hofmann Personal tak znovu potvrzuje svou roli spolehlivého a vděčného zaměstnavatele na celosvětové úrovni.

Partnerství

Široká síť kontaktů

Hofmann Personal má velmi širokou síť kontaktů jak na straně zaměstnavatelů, tak i na straně zaměstnanců. Aktivně spoluutváříme pracovní trh a jsme informováni o nejnovějších trendech. Aktivně se zapojujeme do debat o změnách pracovní legislativy, ve kterých využíváme znalosti z různých oborů, nápady, novinky a podněty od našich partnerů.

WEB (4).jpg
Členství

Asociace poskytovatelů personálních služeb

Jako člen profesního sdružení APPS garantujeme dodržování srovnatelných mzdových podmínek agenturních zaměstnanců a všech pracovně-právních předpisů. Řídíme se „Zlatými standardy“, které tato asociace sestavila, a jsme hrdí, že patříme mezi personální agentury, které podporují vývoj trhu práce a jsou poctiví jak ke svým agenturním zaměstnancům a kandidátům, tak i ke svým klientům.

Jaké jsou „Zlaté standardy“ pro agentury práce sdružené v APPS?

Pro agenturní zaměstnávání:

 • Vlastnictví platného povolení MPSV pro přidělování pracovníků
 • Sjednané pojištění proti úpadku a platné povolení ke zprostředkování
 • Placení mezd a odvodů v termínu a dle platné legislativy
 • Dodržování srovnatelných podmínek pro agenturní zaměstnance
 • Plnění závazků vůči agenturním zaměstnancům
 • Písemně sjednaný pracovní poměr a dohoda o dočasném přidělení před zahájením práce

Pro přímé vyhledávání na stálé pracovní pozice:

 • Vlastnictví platného povolení ke zprostředkování dle MPSV
 • Žádné poplatky od kandidátů
 • Zajištění osobního pohovoru kandidáta s konzultantem agentury před prezentací u zákazníka
 • Zajištění souhlasu kandidáta s prezentací jeho profilu u klienta a s nakládáním s osobními údaji
 • Předávání zpětné vazby o průběhu a výsledku výběrového řízení

Association for Foreign Investment (Sdružení pro zahraniční investice)

Sdružení pro zahraniční investice je nevládní nezisková organizace pro podporu přímých zahraničních investic, rozvoj českého podnikatelského prostředí, export investic a investičních služeb a spolupráci mezi firmami a výzkumnou sférou. Na základě členství v asociaci poskytujeme personální poradenství při získávání nových investorů agentuře CzechInvest.

Mohlo by vás zajímat

Píšeme blog o nás, naší firemní kultuře a přinášíme vám rady a tipy při cestě za lepší kariérou.

Zobrazit náš blog

Kde nás najdete

Preferujete osobní setkání?

Potkejme se na jedné z našich poboček po celé České republice.

Prejít na kontakty

Kam dál

Díky orientaci na zákazníka a vysoké kvalitě služeb získala pracovní agentura Hofmann Personal mnoho stálých zákazníků. Vzniklo tak partnerství zaměstnavatelů a zaměstnanců se společností Hofmann Personal jako spojovacím článkem.