Instrucțiuni privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului de loc de muncă

20. říjen 2020

Compania HOFMANN WIZARD, sro, cu sediul social la Prešovská 201/4, Plzeň, cod poștal 301 00, cod ID: 252 36 016, înscrisă în Registrul Comerțului deținut de Tribunalul Regional din Pilsen, secțiunea C, inserție 11501, contact prin e-mail: plzen @ hofmann-personal. cz (denumit în continuare „Administratorul”), ca agenție de ocupare a forței de muncă și administrator de date cu caracter personal, îi solicită solicitantului de loc de muncă, ca subiect al datelor cu caracter personal, să proceseze datele sale personale, în următoarele condiții:
1. Date cu caracter personal care urmează să fie prelucrate: nume și prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, contact telefonic, data nașterii; Alte date cu caracter personal rezultate din CV-ul personal al subiectului: timpul și tipul de studiu, titlurile academice, experiența de muncă anterioară și durata acestora, limba și cunoștințele tehnice etc.
2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este: Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în scopul îndeplinirii contractului dintre Administrator și Persoana vizată, pe baza căreia Administratorul oferă persoanei vizate posibilitatea de a aplica pentru un loc de muncă la Administrator, resp. o posibilitatea atribuirii temporare a utilizatorului, o posibilitatea de a solicita un loc de muncă cu un alt angajator și, eventual, posibilitatea de a încheia un contract de muncă sau un acord privind munca prestată în afara relației de muncă și în scopul protejării intereselor legitime ale administratorului. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează și în scopul înregistrării în registrul solicitanților de locuri de muncă ținut de administrator și în scopul satisfacerii interesului persoanei vizate de a trimite oferte de muncă administratorului căruia persoana vizată și-a dat consimțământul explicit.
3. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal este: Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate pe o perioadă de cinci ani de la acordarea consimțământului până la înscrierea în registrul solicitanților de locuri de muncă sau până la revocarea acestui consimțământ. După acest timp, datele personale vor fi distruse iremediabil.
4. Datele cu caracter personal pot fi furnizate următoarelor părți terțe pentru prelucrarea ulterioară de către operator sau pentru selectarea unui viitor angajat:
- Furnizor de sistem informatic pentru managementul recrutării. - Furnizori de salarizare, contabilitate și servicii fiscale.
- Companiile-mamă, furnizorii de sisteme informaționale.
- Utilizatorii care sunt interesați să găsească un personal adecvat atribuit acestora pe baza unui contract de atribuire temporară.
- Clienții administrator care sunt interesați să găsească un angajat potrivit.

Operatorul informează prin prezenta, în conformitate cu dispozițiile articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (denumit în continuare „Regulamentul”), că:
- Administratorul nu a numit un comisar pentru protecția datelor cu caracter personal. - Operatorul nu intenționează să transfere datele personale ale persoanei vizate către o țară terță, o organizație internațională sau altele decât părțile terțe menționate mai sus.
- Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul cu privire la înscrierea în registrul solicitanților de locuri de muncă.
- Persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului accesul la datele sale personale, corectarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării și de a obiecta la prelucrare, are dreptul de a transfera aceste date către alt operator, precum și dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. , dacă consideră că Administratorul în prelucrarea datelor cu caracter personal procedează cu încălcarea Regulamentului.