Výhody i nevýhody pružné pracovní doby

26. únor 2024

Pružná pracovní doba patří mezi flexibilní formy zaměstnávání. Vztahuje se k uspořádání pracovního času, kdy je zaměstnanec povinen být přítomen na pracovišti, nebo k dispozici v režimu home office, a určitá část jeho pracovní doby je volitelná. Zaměstnanec si tedy může sám vybrat, kdy začne a skončí pracovat. 

Výhody i nevýhody pružné pracovní dobyVýhody i nevýhody pružné pracovní doby

Prakticky to znamená, že zaměstnavatel musí stanovit základní pracovní dobu, např. od 10:00 do 13:00, kdy je zaměstnanec povinen být k dispozici. Doba 6:00 - 10:00 a 13:00 - 18:00 bude tedy jako volitelná pracovní doba. Začátek a konec pracovní doby si zaměstnanec může volit dle svého uvážení, avšak jedinou podmínkou je dodržení stanovené týdenní pracovní doby v pracovní smlouvě (např. 40 hodin týdně).

Vyrovnávací období 🕒 

Pružnost pracovní doby může být buď rovnoměrná nebo nerovnoměrná. Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby zaměstnanec odpracuje stanovený počet hodin každý týden. U nerovnoměrného rozvržení se pracovní doba může lišit každý týden, ale musí být vyrovnána v rámci příslušného období.

Zaměstnanec musí splnit určitý celkový počet hodin, ale konkrétní rozložení hodin v jednotlivých týdnech není pevně stanoveno. Přesto však musí být dodrženy požadavky na délku směn i odpočinek. Zaměstnavatelé by měli dbát na rozumnou délku vyrovnávacího období, aby se předešlo komplikacím spojeným s předčasným nebo opožděným odpracováním pracovní doby a případným krácením mzdy zaměstnance.

Kdy je pružná pracovní doba vhodná? ✅

Tento model samozřejmě není vhodný pro všechny pracovní pozice. Například pro recepčního je obtížné si zvolit pracovní dobu v jedenáct večer, pokud je otevírací doba zařízení od osmi do pěti. Na druhou stranu může tento systém přinést výhody pro administrativní nebo IT pozice, stejně jako pro manuální práci. 

Zaměstnavatel si tak může sám určit časy, kdy je třeba, aby celý tým byl na pracovišti k dispozici, což umožňuje osobní setkání, porady nebo péči o klienty. Zaměstnanec může vnímat výhody zejména v možnosti vyřídit osobní záležitosti v průběhu pracovního dne a vyrovnat chybějící hodiny jindy.

Existují také situace, kdy může pružná pracovní doba vést k nedorozuměním:

Pohřeb: Zaměstnanec má právo na volno v případě pohřbu rodinného příslušníka, což může vyvolat otázky ohledně toho, zda bude zaměstnanec kompenzován za neodpracované hodiny.

Návštěva u lékaře: Zaměstnanec má povinnost odpracovat určitý počet hodin během pevně stanovené pracovní doby, takže návštěva u lékaře může vést ke sporům ohledně kompenzace za chybějící hodiny.

Zaměstnanci nemohou využít pružného rozvržení pracovní doby v následujících případech: při pracovních cestách trvajících minimálně celý den, během dovolené, při naléhavých pracovních úkolech ve stanovených směnách, pokud provozní důvody brání jeho uplatnění, při osobních překážkách jako je pracovní neschopnost, karanténa, mateřská, otcovská nebo rodičovská dovolená nebo poskytování péče, a v dalších situacích určených zaměstnavatelem.

Zkrácená pracovní doba, práce přesčas a dovolená ✈️

Kromě pružné pracovní doby existují i další variace a uzpůsobení, například zkrácená pracovní doba. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby (40 hodin týdně) bez snížení mzdy je možné upravit pouze kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem. S uvedenou úpravou se lze setkat zejména u pracovišť v obtížném pracovním prostředí a může být také poskytnuta jako zaměstnanecký benefit.

Práce přesčas se při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby zjišťuje vždy jako práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu, a navíc nad základní pracovní dobu.

Skutečnost, zda zaměstnanec opravdu pracoval nad rámec stanovené týdenní pracovní doby, lze kromě toho většinou zjistit až uplynutím vyrovnávacího období.

Krácení dovolené: Podle zákoníku práce má zaměstnavatel právo krátit zaměstnanci dovolenou o počet neomluvených zameškaných hodin. U pružné pracovní doby však může ke krácení dovolené přistoupit až tehdy, zamešká-li zaměstnanec základní pracovní dobu, kdy je povinen být na pracovišti. U volné pracovní doby totiž nelze hovořit o neomluveném zameškání hodin.

Flexibilní formy zaměstnávání mají mnoho výhod, mohou ovšem mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem později způsobit neshody ohledně toho, na co má která strana pracovněprávního vztahu nárok. Nejlepším řešením je proto upravit odchylky od klasického rozvržení pracovní doby již v samotné pracovní smlouvě. 

Newsletter 📧

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS. Stačí kliknout na tento odkaz a vyplnit svůj email.