Kromě našich hlavních služeb, mezi které patří agenturní zaměstnávání, nábor pracovníku do kmene a zajištění zaměstnanců ze zahraničí však nabízíme celou řadu dalších služeb ušitých na míru vašim potřebám. Víme, že přilákání a udržení špičkových talentů je důležité pro úspěch vašeho podnikání. A právě na tento konečný výsledek se zaměřujeme našimi službami:

Diagnostika manažerských dovedností

Naše služba Vám umožní otestovat dovednosti a kompetence, odhalit silné stránky v týmové spolupráci, rozpoznat potenciál v dalších oblastech a získat rozbor osobnostních charakteristik. Diagnostika je přizpůsobená střednímu a vyššímu managementu a poskytuje individuální přístup každému klientovi. S naší diagnostikou získáte neocenitelnou zpětnou vazbu na práci svou i svého týmu a zlepšíte své výsledky. 

White Staffing

Tato služba představuje dlouhodobé i krátkodobé přidělení zaměstnanců pro administrativní či specializované role. Umožní Vám získat přístup k vysoce kvalifikovaným pracovníkům, kteří jsou schopni okamžitě převzít řízení vašich projektů. Tento typ služby umožňuje podnikům získat potřebné zdroje bez nutnosti vytváření stálých pracovních pozic. Je tedy ideální pro firmy, které se potýkají s periodickými výkyvy a zároveň chtějí ušetřit náklady.

AI školení

Využití AI představuje inovativní způsob školení, který kombinuje pokročilou technologii se vzdělávacími potřebami klientů. AI avataři mohou být využiti pro školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), vstupních školeních a dalších oblastech. Školení je možné vytvořit ve více než 50ti jazycích a tyto modifikace velmi rychle zapracovat. Máte tak jistotu, že každý slyší 100% identický obsah.

Program péče o zahraniční zaměstnance (CARE service)

Vaši zahraniční zaměstnanci nebudou v nové zemi nikdy sami. Zajistíme jim veškerou potřebnou podporu, od registrace na úřadech, až po začlenění do pracovního kolektivu, a to v jazyce, kterému rozumí. Služba zahrnuje například komunikční servis, zdravotní servis, ubytovací a transfer servis a další praktické každodenní služby. 

Executive Search

Spojujeme vrcholové manažery a specialisty se společnostmi ze všech oblastí. Executive Search vyžaduje dlouhodobé udržování kontaktů a sledování situace na pracovním trhu. V rámci služby Executive Search vám nejenom vyhledáme vhodného kandidáta, ale také poskytneme ucelený přehled o trhu práce a zpětnou vazbu o tom, jak si vaše společnost stojí v porovnání s konkurencí.

Outplacement

Propouštění zaměstnanců není příjemnou záležitostí. My vám v této složité situaci pomůžeme – budeme komunikovat s propuštěnými zaměstnanci a zajistíme jim poradenství nebo přímo zastupování při hledání nového pracovního uplatnění. Naším společným cílem je udržení pozitivního povědomí o vaší společnosti a zajištění další kariérní budoucnosti vašim zaměstnancům. Na základě individuálních a intenzivních pohovorů vytvoříme profil, zjistíme potenciál rozvoje, vypracujeme informativní podklady a připravíme pracovní pohovory.

On-site Management

V rámci On-site Managementu se recruiter seznámí s fungováním náborového procesu přímo u vás na pracovišti. Kromě samotného náboru může přijít s podněty na zlepšení, koordinovat nástupy nových kolegů, zefektivnit výběrová řízení či nastavit nový systém inzerování pracovních míst. Přímé jednání a jasná a rychlá komunikace jsou klíčové faktory pro úspěch velkých projektů. Proto jsme také tam, kde nás potřebujete. S vlastní kanceláří přímo na místě dosáhneme rychlého a kvalitního servisu.

Master Vendor

Hlavní výhodou služby Master Vendor je nadstavbová koordinace dočasné přidělených i trvalých zaměstnanců. Staneme se klíčovým dodavatelem personálních služeb a zastřešíme i ostatní dodavatelské společnosti bez navýšení nákladů pro klienta.

Outsourcing personálních služeb

Službu Outsourcingu využijí primárně menší či střední společnosti, které nemají vlastní HR oddělení. Převeďte na nás aktivity, které nejsou vaší hlavní činností, a šetřete tím své náklady. Zatímco vy se soustředíte na rozvoj ve svém vlastního oboru, naši experti na sebe převezmou personální činnosti v oblasti zpracování mezd, náboru a výběru zaměstnanců, administrativě či dalšího vzdělávání a rozvoje personálu.

Try&Hire

Aneb od dočasného pracovníka ke stálému zaměstnanci. Využijte možnost se se svým novým kolegou nejdříve dobře seznámit, otestovat jeho schopnosti a až poté jej převzít do svého kmene. Tuto službu ocení zákazníci, kteří si nejsou svým novým kolegou prozatím jistí nebo si nemohou z interních důvodů ho dovolit zařadit mezi své stálé zaměstnance.

Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Ušetříme čas a energii vašeho personálního oddělení. Převezmeme kompletní vedení náborové kampaně. Činnost vašeho personálního oddělení se nezastaví kvůli velkému množství uchazečů a pohovorů a běžná denní činnost personálního úseku není ohrožena.

Máte zájem o spolupráci?

Hledáte partnera, který s vámi bude sdílet vaše hodnoty a vize? Neváhejte nás kontaktovat v případě krátkodobé i dlouhodobé spolupráce.

Kde nás najdete

Preferujete osobní setkání?

Potkejme se na jedné z našich poboček po celé České republice.