Nedostatek lokálních kandidátů umíme na vybrané pozice řešit náborem ze zahraničí. Zaměřujeme se především na země mimo Evropskou unii, např. Ukrajinu, Srbsko, Nepál, Filipíny a další. Zajistíme pro vás vyhledání, testování, a zprocesování kandidátů, stejně jako vyřízení víz, ubytování pracovníků, dopravu na místo určení, komunikaci s pracovníky a péči o ně, monitorování platnosti dokumentů souvisejících s vízy a mnoho dalších služeb.

1

Otestujete si pracovníky na 3-měsíční víza.

2

Ty nejlepší z nich zaměstnejte až na 2 roky.

Náborová řešení

Rychlý přehled náborových řešení

Naše služby

Dlouhodobá víza

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je typ povolení k dlouhodobému pobytu pro cizince za účelem zaměstnání. Váže se ke konkrétnímu pracovnímu místu, na které byla vydána.

Obvyklá délka vyřízení víz: 6-9 měsíců

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Jedná se o zrychlený proces vyřízení dlouhodobých víz - zaměstnaneckých karet. Je jej možné využít pro kandidáty z Ukrajiny, Srbska, Filipín, a dalších zemí. Aby mohl klient využít této možnosti, musí společnost splňovat základní podmínky a být registrována v Programu. Program umožňuje vydání zaměstnanecké karty kandidátům pro konkrétního zaměstnavatele přes garanty (těmi jsou například Hospodářská komora, CzechInvest nebo Svaz průmyslu a dopravy ČR) a klade si za cíl poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést kvalifikované zahraniční pracovníky.

Obvyklá délka vyřízení víz: 5-8 měsíců (pokud je již společnost zařazena do Programu)

Krátkodobá víza

Krátkodobé „schengenské“ vízum

Vydává se na 90 dní a pokrývá především sezónní výkyvy (tzv. peaky). Kandidáty pak zaměstnáme buď jako agenturní pracovníky nebo je dodáme přímo do vašeho kmenového stavu.

Obvyklá délka vyřízení víz: 2-4 měsíce

Podmínky pro zařazení

Jaké jsou podmínky pro zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec?

Do Programu můžeme zařadit klienta, který:

  • 2 roky podniká na území České republiky v oblasti výroby, služeb nebo veřejného sektoru
  • zaměstnává min. 6 zaměstnanců
  • nemá žádné závazky vůči státu a nemůže dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce

Postaráme se o celý proces od nahlášení pracovního místa na Úřad práce, vyřízení všech potřebných dokumentů a podání žádosti na garanta Programu až po pomoc při vydání zaměstnaneckých karet.

Délka vyřízení registrace do Programu: 3-4 měsíce

Smluvní koncepty

Kmenový zaměstnanec klienta – zajistíme nábor, vízový servis a kandidát se stane vaším přímým zaměstnancem.

Agenturní zaměstnávání (dočasné přidělení) –vyhledáme a zaměstnáme kandidáty, které k vám následně přidělíme za účelem výkonu práce. Zatímco vy si přiděleného zaměstnance sami řídíte, my se postaráme o kompletní osobní a mzdovou agendu a vízový servis.

Testování kandidátů

Testování praktických dovedností kandidátů

Vytipujeme si ty správné lidi a ušetříme váš čas i náklady.

Máme zkušenosti s testováním specializovaných pozic, které jsme schopni zajistit a zrealizovat i přímo v lokalitě bydliště kandidáta (v zahraničí).

Ubytování zaměstnanců

Našim dočasně přiděleným zaměstnancům, kteří jsou pro našeho klienta zaměstnaní mimo jeho region (obvykle více než 50 km), poskytujeme vždy plnohodnotné ubytování. Pracovníci jsou ubytovaní v bytech, v hotelích či v ubytovnách, co nejblíže k místu pracoviště. Kvalitu ubytování pravidelně prověřujeme a kontrolujeme prostřednictvím personálních koordinátorů minimálně 1x týdně. V případě potíží požadujeme okamžité odstranění případných nedostatků. Cena ubytování se liší v závislosti na regionu.

Máte zájem o spolupráci?

Hledáte partnera, který s vámi bude sdílet vaše hodnoty a vize? Neváhejte nás kontaktovat v případě krátkodobé i dlouhodobé spolupráce.

Kde nás najdete

Preferujete osobní setkání?

Potkejme se na jedné z našich poboček po celé České republice.