Zastřené agenturní zaměstnávání: V hledáčku inspektorů část 1.

30. srpen 2023

Jak jistě víte, právě probíhá novelizace Zákona o zaměstnanosti, která řeší i problematiku zastřeného zaměstnávání. Je tedy nejvyšší čas si opravdu prověřit všechny své dodavatele a také to, na základě jaké smlouvy s nimi spolupracujete.

Zastřené agenturní zaměstnávání: V hledáčku inspektorů část 1.Zastřené agenturní zaměstnávání: V hledáčku inspektorů část 1.

Na co se kontroly v rámci zastřeného zaměstnávání soustředí a jaké postihy vám hrozí?

Kontroly inspektorátu práce se v současné době zaměřují právě na rizikové smlouvy spojené se spoluprací na smlouvu o dílo. Většinou vám takovou spolupráci nabízejí (obvykle) nelicencované agentury práce, které vám pouze dodávají zaměstnance, ne na základě dočasného přidělení, ale právě na základě různých obchodních smluv, či smluv o dílo. Pokud tomu tak je, můžete se dopouštět společně se svým dodavatel tzv. zastřeného agenturního zaměstnávání a hrozí za to milionové pokuty.

Ověřte si svého dodavatele pracovních sil!

Určitě vám doporučujeme využívat flexibilitu a další výhody agenturního zaměstnávání prostřednictvím licencovaných agentur práce, které vám poskytnou potřebné pracovníky a zajistí legálnost všech procesů.

Agenturní zaměstnávání je forma zaměstnávání, kdy agentura práce pronajímá zaměstnance uživatelům, kteří potřebují rychle obsadit pracovní místa. To jim umožňuje získat zaměstnance, když je aktuálně potřebují, a snadněji pracovní smlouvy ukončit, když je již nepotřebují. Agenturní zaměstnávání je upraveno zákoníkem práce a zákonem o zaměstnanosti.

Pro provádění agenturního zaměstnávání je nezbytné mít platnou licenci vydanou Ministerstvem práce a sociálních věcí a agentura musí splnit přísné podmínky (např. odborná způsobilost odpovědného zástupce, složení kauce ve výši 500 tisíc Kč) a vlastní činnost agentury práce je pod drobnohledem kontrolních orgánů. Navíc všechny uvedené body se novelou Zákona o zaměstnanosti budou od ledna 2024 ještě zpřísňovat. 

▶️ Ověřte si svého dodavatele pracovních sil v rejstříku licencovaných agentur zde: https://www.uradprace.cz/agentury-prace/ 

Jak neskončit v pasti zastřeného zaměstnávání?

Skutečná smlouva o dílo se od smlouvy o dílo zastírající agenturní zaměstnávání liší v několika klíčových bodech. Skutečná smlouva o dílo zachovává nezávislost, samostatnost a odpovědnost dodavatele za dílo jako výsledek jeho činnosti. Dodavatel provádí vymezené dílo na své náklady a riziko s vlastními zaměstnanci nebo prostřednictvím subdodavatelů. Provádí dílo s potřebnou péčí, pod vlastním vedením a nezávisle.

Naopak při zastřeném agenturním zaměstnávání je typické, že společnost (označovaná jako "zastřený uživatel") přiděluje zaměstnancům dodavatele (tzn. "zastřené agentury práce") pracovní úkoly podle smlouvy o dílo. „Zastřený uživatel“ pak organizuje, řídí a kontroluje práci těchto zaměstnanců.

V poslední době inspektoráty práce intenzivněji sledují a vyšetřují případy zastřeného agenturního zaměstnávání. Zvláštní pozornost věnují zejména výrobním společnostem, které uzavírají smlouvy o dílo na dodávky plnění, jež se obvykle provádějí přímo na pracovišti objednatele. Tyto společnosti jsou inspektoráty bedlivě sledovány a kontrolovány.

Na co se zaměřit, aby se vám pokuty vyhnuly?📝

Pro vás je důležité být obezřetní a při vyjednávání a uzavírání smluv o dílo se věnovat několika otázkám. Patří sem například způsob vymezení díla, podnikatelská činnost zhotovitele, místo provádění díla, výběr zaměstnanců, stanovení ceny díla, faktické provádění díla, předání dokončeného díla, odpovědnost zhotovitele a dlouhodobost a intenzita spolupráce, které si rozebereme v příštím newsletteru HRM Novinky.

Za porušení předpisů týkajících se zastřeného agenturního zaměstnávání hrozí vážné důsledky. Sankce zahrnují pokuty až do výše 10 milionů korun a další zásadní omezení v případě prokázání, které chystá nová novela. Při posuzování dodavatelských vztahů je proto důležité pečlivě dodržovat předpisy a podmínky, abyste se vyhnuli problémům s kontrolou inspekce práce a zásadního omezení svého podnikání.

Newsletter 📧

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS. Stačí kliknout na tento odkaz a vyplnit svůj email.