Agenturní zaměstnanci Hofmann Personal patří k nejspokojenějším na trhu

3. září 2021

Spokojenost našich agenturních pracovníků je pro nás i naše klienty důležitá. Spokojený zaměstnanec je totiž loajální, produktivní a spolehlivý, a to je společným zájmem všech. Abychom zjistili, jak se naši agenturní pracovníci cítí, zrealizovali jsme mezi nimi ve spolupráci s výzkumnou a poradenskou agenturou B-inside průzkum spokojenosti. Výsledky nás mile překvapily. Nejen, že jsou naši lidé spokojení se svou i naší prací, ale hodnotí nás výrazně lépe než konkurenční agentury.

Agenturní zaměstnanci Hofmann Personal patří k nejspokojenějším na trhuAgenturní zaměstnanci Hofmann Personal patří k nejspokojenějším na trhu

Průzkumu se zúčastnilo 659 agenturních zaměstnanců z Česka, Ukrajiny, Bulharska, Srbska, Filipín, Slovenska, Rumunska, Polska a Maďarska. Celková spokojenost zaměstnanců dosáhla 83 bodů ze 100. V porovnání s jinými agenturami je to výrazně lepší výsledek, který je důkazem kvality našich služeb. Dle zaměstnanců, kteří mají zkušenosti s jinými agenturami, jsme hodnoceni jako spolehlivější a více nápomocní a lepšího hodnocení jsme dosáhli také v rámci spokojenosti s výplatami. Až 87 % dotazovaných chce u nás pracovat i za půl roku. Dle země původu jsou s námi nadprůměrně spokojeni především zaměstnanci z Rumunska, Ukrajiny, Polska a Slovenska.

4 hlavních zjištění

  • Agenturní zaměstnanci jsou s námi spokojení a v budoucnu neplánují spolupráci ukončovat.
  • Se svým koordinátorem je spokojeno až 90 % zaměstnanců.
  • Firmy, ke kterým jsou naši pracovníci dočasně přiděleni, jsou hodnoceny velmi pozitivně. Nadprůměrná spokojenost se ukázala u zaměstnanců, kteří mají koordinátora přímo na pracovišti.
  • S naší agenturou je spokojeno 83 % zaměstnanců, oproti tomu průměrná míra spokojenosti s konkurencí dosáhla pouhých 55 bodů ze 100.

Přítomnost koordinátora na pracovišti zvyšuje celkovou spokojenost

Jsme rádi, že z hodnocení zaměstnanců vyplývá, že koordinátoři odvádí svou práci dobře. Až 90 % pracovníků je totiž se svým koordinátorem spokojeno. Dle respondentů komunikují koordinátoři velmi slušně, příjemně a jsou nápomocní a vždy rychle k zastižení. Pozitivní hodnocení zaznívá především od Rumunů a Ukrajinců. Až 97 % zaměstnanců ví, na koho nebo kam se mají v případě potřeby obrátit, což souvisí také s faktem, že dvě třetiny dotázaných zaměstnanců mají koordinátora přímo na pobočce firmy, kde pracují. Častější je pak tato situace u cizinců. Zaměstnanci, kteří mají koordinátora ve firmě, jsou s ní celkově spokojeni více než ti, kteří jej ve firmě nemají.  

Firmy pro dočasné přidělení zaměstnanců

Celková spokojenost s firmami, kam jsou naši pracovníci dočasně přiděleni, dosáhla 85 bodů ze 100. Dvě třetiny dotázaných zaměstnanců jsou s prací ve firmě, do které jsou přidělení, zcela spokojení. Bezpečnost práce je dle respondentů v těchto firmách velmi dobrá, zaměstnanci mají vybavení a pomůcky, které potřebují, a pracovní prostředí jim také vyhovuje. Pracovníci se necítí přetěžovaní a množství práce je dle nich zvládnutelné. Právě tyto aspekty jsme se rozhodli vyhodnotit u jednotlivých zaměstnavatelů a těm nejlepším předat ocenění Hofmann Awards. Na vyhlášení výsledků se můžete těšit již příští týden.

/down/blogy-newslettery-fb-8.png

O průzkumu

Průzkumu mezi zaměstnanci se celkově zúčastnilo 659 agenturních zaměstnanců - online dotazník vyplnilo 308 respondentů, papírový dotazník potom 351 pracovníků. Sběr dat probíhal v období od 8. 2. 2021 do 8. 3. 2021. Průzkum prováděla výzkumná a poradenská agentura B-inside.