Digitalizace HR je dlouhodobým trendem, ne výplodem pandemie

1. listopad 2021

Jednadvacáté století je symbolem digitalizačních procesů, které se postupně uskutečňují v celé řadě firem. Přesto se do povědomí v posledních letech dostala spíše digitalizace výrobního oddělení než inovace vyvinuté pro personalisty. V některých zahraničních společnostech už před tzv. „dobou COVIDu“ HR oddělení prošlo transformačním procesem a do náborů nových lidí se promítly nové technologické prostředky jako test sociálními médii, školení online hrami a umělou inteligencí, nebo jiné digitalizované způsoby náboru.

Digitalizace HR je dlouhodobým trendem, ne výplodem pandemieDigitalizace HR je dlouhodobým trendem, ne výplodem pandemie

Novinky však nemusí souviset pouze s náborem, ale i s dalšími rutinními procesy, které jsou při adaptaci nových pracovníků nezbytné. V zahraniční tak například využívají nejrůznější aplikace, které pomáhají novým zaměstnancům a jejich manažerům během nástupu, nebo díky hlasovým asistentům poskytují rychlé odpovědi na personální otázky spojené s dovolenou, výdaji apod. Stále populárnější je také využívání chatbotů, kteří jsou naprogramovaní k automatizované komunikaci s lidmi. Správně nastavený chatbot tak může pomoci odklonit až 40 % emailových dotazů mířících na HR oddělení.

Digitalizace HR v Česku

Nejnovější průzkum Hofmann Personal Monitor se zaměřil na digitalizaci HR v českém prostředí. Z dotazování vyplynulo, že standardem jsou již elektronické výplatní lístky. Řada firem má a bude zavádět elektronické schvalování dovolených a pracovních cest a na trhu se začíná prosazovat zaměstnanecký webový portál. Zatímco v roce 2000 mělo zavedený intranet pouhých 15 % organizací, v roce 2005 už to bylo 50 %. S digitalizací HR procesů jsou jednoznačně popředu větší podniky a firmy se zahraničním vlastníkem.

/down/digi-procesy.png

/down/zavadeni-digi-procesu.png


COVID digitalizaci v řadě firem urychlil

Přestože je digitalizace HR oddělení dlouhotrvajícím procesem, pandemie COVIDu-19 jej u cca třetiny firem urychlila. Firmy, které doposud toto hledisko nezohledňovaly, se tak právě v době pandemie musely nejčastěji seznámit například s online náborem nových zaměstnanců. Dle průzkumu sdružení AFI plánuje do budoucna implementaci nových technologií až 74,6 % dotázaných podniků v Česku a 51,9 % se chystá svou firmu rozvíjet právě postupnou digitalizací a robotizací jednotlivých procesů.

/down/pandemie-digitalizace.png

Digitalizace státní správy zaostává

Přesto, že digitalizaci státní správy označila za svou prioritu vláda již před dvěma lety, její realizace je stále velmi pomalá stále a neefektivní. Z celkem 28 členských států se Česká republika v oblasti „Digitální veřejné služby“ za rok 2020 umístila až na 22. místě a v hodnocení oblasti „Digitalizace veřejných služeb pro podniky“ zaujímá 24. místo. Katalog služeb jehož cílem je přehledně informovat klienta o všech dostupných službách veřejné správy není stále hotový - schválených je pouze 35 % agend (131 agend z 374). V únoru letošního roku pak vláda schválila harmonogram digitalizace služeb veřejné správy, který obsahuje 257 úředních úkonů, které stát plánuje do roku 2025 digitalizovat, a přibližně dvojnásobný počet (497) úkonů, které podle úřadů nejsou k digitalizaci vhodné. Na letošní rok jsou však v plánu pouze projekty dva.

Zajímají vás další témata spojená s digitalizací HR? Sledujte náš blog a nenechte si ujít elektronizaci pracovně právních dokumentů nebo tipy na online vzdělávání, rozvoj a péči o zaměstnance!


Řekněte si o další výsledky!

Zajímají Vás další výsledky Hofmann Personal Monitoru? Máte zájem o analýzy za firmy různé velikosti a zaměření? Chcete vědět, jaký vývoj v oblasti HR očekávají personalisté? Zavolejte na telefon 702 214 278 nebo napište e-mail na kontakt@hofmann-personal.cz a řekněte si o podrobnou studii z průzkumu.

O projektu

Hofmann Personal Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside (www.b-inside.cz) pro společnost Hofmann Personal. Projekt dlouhodobě a systematicky sleduje vývoj v oblasti recruitmentu a staffingu v Česku a přináší personalistům ve firmách zajímavé informace – benchmarky, postupy, které se personalistům osvědčují, pohledy na situaci na trhu a výhledy do budoucna. Aktuální vlna průzkumu proběhla v srpnu 2021 na vzorku 239 respondentů z řad personalistů výrobních, velkoobchodních a logistických firem. Šlo o organizace s více než 100 zaměstnanci.