Digitalizace HR je dlouhodobým trendem, ne výplodem pandemie
Digitalizace HR je dlouhodobým trendem, ne výplodem pandemie

Digitalizace HR je dlouhodobým trendem, ne výplodem pandemie

1. listopad 2021

Jednadvacáté století je symbolem digitalizačních procesů, které se postupně uskutečňují v celé řadě firem. Přesto se do povědomí v posledních letech dostala spíše digitalizace výrobního oddělení než inovace vyvinuté pro personalisty.  V některých zahraničních společnostech už před tzv. „dobou COVIDu“ HR oddělení prošlo transformačním procesem a do náborů nových lidí se promítly nové technologické prostředky jako test sociálními médii, školení online hrami a umělou inteligencí, nebo jiné digitalizované způsoby náboru.

Novinky však nemusí souviset pouze s náborem, ale i s dalšími rutinními procesy, které jsou při adaptaci nových pracovníků nezbytné. V zahraniční tak například využívají nejrůznější aplikace, které pomáhají novým zaměstnancům a jejich manažerům během nástupu, nebo díky hlasovým asistentům poskytují rychlé odpovědi na personální otázky spojené s dovolenou, výdaji apod. Stále populárnější je také využívání chatbotů, kteří jsou naprogramovaní k automatizované komunikaci s lidmi. Správně nastavený chatbot tak může pomoci odklonit až 40 % emailových dotazů mířících na HR oddělení.

Digitalizace HR v Česku

Nejnovější průzkum Hofmann Personal Monitor se zaměřil na digitalizaci HR v českém prostředí. Z dotazování vyplynulo, že standardem jsou již elektronické výplatní lístky. Řada firem má a bude zavádět elektronické schvalování dovolených a pracovních cest a na trhu se začíná prosazovat zaměstnanecký webový portál. Zatímco v roce 2000 mělo zavedený intranet pouhých 15 % organizací, v roce 2005 už to bylo 50 %. S digitalizací HR procesů jsou jednoznačně popředu větší podniky a firmy se zahraničním vlastníkem.

/down/digi-procesy.png

/down/zavadeni-digi-procesu.png


COVID digitalizaci v řadě firem urychlil

Přestože je digitalizace HR oddělení dlouhotrvajícím procesem, pandemie COVIDu-19 jej u cca třetiny firem urychlila. Firmy, které doposud toto hledisko nezohledňovaly, se tak právě v době pandemie musely nejčastěji seznámit například s online náborem nových zaměstnanců. Dle průzkumu sdružení AFI plánuje do budoucna implementaci nových technologií až 74,6 % dotázaných podniků v Česku a 51,9 % se chystá svou firmu rozvíjet právě postupnou digitalizací a robotizací jednotlivých procesů.

/down/pandemie-digitalizace.png

Digitalizace státní správy zaostává

Přesto, že digitalizaci státní správy označila za svou prioritu vláda již před dvěma lety, její realizace je stále velmi pomalá stále a neefektivní. Z celkem 28 členských států se Česká republika v oblasti „Digitální veřejné služby“ za rok 2020 umístila až na 22. místě a v hodnocení oblasti „Digitalizace veřejných služeb pro podniky“ zaujímá 24. místo. Katalog služeb jehož cílem je přehledně informovat klienta o všech dostupných službách veřejné správy není stále hotový - schválených je pouze 35 % agend (131 agend z 374). V únoru letošního roku pak vláda schválila harmonogram digitalizace služeb veřejné správy, který obsahuje 257 úředních úkonů, které stát plánuje do roku 2025 digitalizovat, a přibližně dvojnásobný počet (497) úkonů, které podle úřadů nejsou k digitalizaci vhodné. Na letošní rok jsou však v plánu pouze projekty dva.

Zajímají vás další témata spojená s digitalizací HR? Sledujte náš blog a nenechte si ujít elektronizaci pracovně právních dokumentů nebo tipy na online vzdělávání, rozvoj a péči o zaměstnance!


Řekněte si o další výsledky!

Zajímají Vás další výsledky Hofmann Personal Monitoru? Máte zájem o analýzy za firmy různé velikosti a zaměření? Chcete vědět, jaký vývoj v oblasti HR očekávají personalisté? Zavolejte na telefon 702 214 278 nebo napište e-mail na kontakt@hofmann-personal.cz a řekněte si o podrobnou studii z průzkumu.

O projektu

Hofmann Personal Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside (www.b-inside.cz) pro společnost Hofmann Personal. Projekt dlouhodobě a systematicky sleduje vývoj v oblasti recruitmentu a staffingu v Česku a přináší personalistům ve firmách zajímavé informace – benchmarky, postupy, které se personalistům osvědčují, pohledy na situaci na trhu a výhledy do budoucna. Aktuální vlna průzkumu proběhla v srpnu 2021 na vzorku 239 respondentů z řad personalistů výrobních, velkoobchodních a logistických firem. Šlo o organizace s více než 100 zaměstnanci.