Generace X a Mileniálové. Víte, jak na ně?

4. září 2020

Až 42 % pracující populace tvoří lidé spadající do generace X, která je nejpočetnější skupinou na pracovním trhu. Na druhém místě jsou za nimi s 33 % tzv. Mileniálové neboli generace Y. Vyplývá to z letošního průzkumu realizovaného společností LMC. Každá generace vyrůstala v jiné době, má jiná očekávání, požadavky a priority. Na co se tedy zaměřit a jak přistupovat k jednotlivým generacím? Dnes se zaměřme na dvě nejsilněji zastoupené skupiny na trhu práce, generaci X a Y.

Generace X a Mileniálové. Víte, jak na ně?Generace X a Mileniálové. Víte, jak na ně?

Generace X zahrnuje jedince mezi 40 až 54 lety a aktuálně je nejpočetnější skupinou na pracovním trhu. Odpovídá tomu i průměrný věk českých zaměstnanců, který nyní dosahuje 43,5 roku. Tito lidé zažili jak socialismus, tak i optimistické devadesátky, ve kterých mohli konečně cestovat, podnikat a studovat. Často se také můžeme setkat s označením Husákovy děti.

Smysluplnost práce je důležitým faktorem

Mezi jejich hodnoty patří zejména finanční zabezpečení, klidný život a vlastní bydlení. V zaměstnání je pro ně důležitá hlavně zajímavá náplň práce, vlastní seberealizace a oproti starší generaci se mnohem více zajímají o smysluplnost a dopad práce, kterou vykonávají. Motivuje je dobrý vztah s kolegy, možnost vidět výsledky vlastní práce, pochvala i kariérní postup. Vítaným benefitem je pro tuto generaci pracovní flexibilita, jelikož se často starají o nedospělé děti i stárnoucí rodiče.

Mileniálové potřebují prostor pro rozvoj praktických dovedností

Druhou početnou skupinou je generace Y, neboli tzv. mileniálové. Ti představují asi čtvrtinu populace a pohybují se ve věkovém rozmezí 25 až 39 let. Většina z nich už pracuje a na trhu práce budou ještě dlouho. Jejich očekávání od života i práce jsou dost odlišná od předchozích generací. Již nestaví na formálním vzdělání, které bylo zejména dříve předpokladem pro výkon kvalifikovaného zaměstnání. Za klíčové nyní považují praktické dovednosti. Personalisté se u této generace často obávají fluktuace. Pokud však mají mileniálové dostatek možností a prostoru se rozvíjet a posouvat k zajímavějším projektům, které mohou sami více ovlivňovat, zůstávají loajální.

Jak to vidí naši personalisté?

Andrea Svěcená, personalistka společnosti Hofmann Personal: „Mileniálové nejsou pouze jedna skupina se stejnými postoji a názory. V tomto ohledu hraje velkou roli vzdělání. Vysokoškoláci mají jiné požadavky a přístup k práci než např. absolventi s výučním listem. Rozdíly však nejsou jen podle dosaženého vzdělání, ale také dle životních poměrů či osobnosti kandidáta. Právě tyto aspekty by měly brát firmy v potaz a přistupovat ke každému kandidátovi individuálně.“

Dagmar Jelínková, vedoucí kanceláře Hofmann Personal: „Osobně pociťuji jako klíčový požadavek generace mileniálů zejména volnost – chodit do práce kdy chci a mít možnost rozhodovat o svém volném čase a plánovat jej. Flexibilní pracovní doba je pro ně tedy lákavým benefitem. Fluktuace je zde ale opravdu reálným problémem. Mladí lidé se chtějí hlavně učit novým dovednostem a stále zkoušet nové věci. Zaměstnavatelé by tak měli zejména mileniálům nabízet pestrou pracovní náplň např. s možností dalšího vzdělávání nebo kariérního postupu, který je pro ně atraktivní.“

Dana Melhubová, vedoucí pobočky Hofmann Personal v Českých Velenicích: „Z vlastní zkušenosti mohu říci, že starší generace je v práci více spolehlivější a rychleji reaguje na své povinnosti. Oproti tomu mladší lidé jsou aktivnější v sociálním světě a rychleji reagují např. na elektronické požadavky ze stran personalistů. Tyto vlastnosti lze zohlednit např. v náplni práce a požadavcích na konkrétního kandidáta.“

/down/generace.png

Zdroj: https://bit.ly/3jAWLwb