Jak na měkké dovednosti zaměstnanců?
Jak na měkké dovednosti zaměstnanců?

Jak na měkké dovednosti zaměstnanců?

28. červenec 2021

Až 9 náborářů z 10 naráží u uchazečů na nedostatky v oblasti měkkých dovedností. Ty jsou přitom v dnešní době klíčové, zaměstnanec díky nim dokáže například fungovat v týmu a efektivně pracovat, kriticky myslet, vyhnout se stresu či komunikovat.  Víte, jak identifikovat soft skills, které vaši zaměstnanci nejvíce potřebují, a jak je rozvíjet?

Tzv. soft skills jsou dnes pro výkon práce stále důležitější. Podle LinkedIn průzkumu Global Talent Trends 2019 však až 89 % náborářů uvádí, že nedostatek měkkých dovedností je nejčastějším problémem, na který u pohovorů naráží. Ze studie The Future of Work 2021 pak vyplývá, že zaměstnavatelé u uchazečů nejvíce oceňují dovednosti jako spolehlivost, schopnost pracovat v týmu, řešit problémy nebo flexibilitu. Nejvíce dle nich chybí kritické myšlení, komunikační dovednosti a kreativita. Tyto dovednosti lze přitom uplatnit na téměř jakékoliv pracovní pozici.

Jak na to?

I když měkké dovednosti vychází z osobnostních předpokladů člověka a souvisí s jeho sociální inteligencí, lze je v průběhu života trénovat a dostávat je na vyšší úroveň. Učit se větší trpělivosti, být lepším týmovým hráčem nebo stát se inovativnějším však může být mnohdy náročnější než v případě technických dovedností. „Nedostatek měkkých dovedností však může pramenit také z chybějících zkušeností daného pracovníka. Někdy opravdu jen stačí dát zaměstnanci šanci vyzkoušet si tyto dovednosti a trénovat je,“ říká Michal Červinka, vedoucí pobočky Brno a dodává: „V takovém případě by však měl zaměstnavatel podporovat prostředí, ve kterém se zaměstnanci nebudou bát dělat chyby a učit se z nich.“ Nedávná studie z Yale University totiž zjistila, že až 70 % zaměstnanců, jejichž manažeři jim neposkytují tento bezpečný prostor a jsou neempatičtí, mají ke svém práci negativní postoj.

Na vzdělávání zaměstnanců v měkkých dovednostech se mohou zaměřit i samotné společnosti, a to například v rámci nabídky svých školení, workshopů nebo mentorských programů. Právě ty mají dle průzkumu společnosti CNBC|SurveyMonkey u zaměstnanců velký úspěch – 9 z 10 pracovníků, kteří mají svého mentora, jsou se svou prací spokojenější než dříve. „V případě, že společnosti nemají dostatek finančních prostředků k realizaci těchto školení, mohou zvážit například spolupráci s univerzitami či neziskovými organizacemi, které se specializují na rozvíjení měkkých dovedností.“

Rady a tipy pro zaměstnavatele:

Jak zjistit, které měkké dovednosti jsou zrovna ve vaší společnosti potřeba, a které vám pomohou sestavit kvalitní a dlouho prosperující pracovní tým?

1. Zamyslete se nad slabými místy ve vašem týmu. Jakým způsobem například zaměstnanci reagují na e-maily, nebo jak se zapojují do týmových schůzek?

2. Inspirujte se u úspěšných zaměstnanců! Díky jakým vlastnostem a dovednostem pomáhají společnosti prosperovat?

3. Zeptejte se vedoucích pracovníků, jaké dovednosti jim u jejich lidí v týmu nejvíce chybí.

4. Podívejte se na hodnoty vaší společnosti a přemýšlejte o měkkých dovednostech v souladu se svou firemní kulturou.

/down/blogy-newslettery-fb.png

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj mail: http://eepurl.com/g8gcBb