Jak na měkké dovednosti zaměstnanců?

28. červenec 2021

Až 9 náborářů z 10 naráží u uchazečů na nedostatky v oblasti měkkých dovedností. Ty jsou přitom v dnešní době klíčové, zaměstnanec díky nim dokáže například fungovat v týmu a efektivně pracovat, kriticky myslet, vyhnout se stresu či komunikovat.  Víte, jak identifikovat soft skills, které vaši zaměstnanci nejvíce potřebují, a jak je rozvíjet?

Jak na měkké dovednosti zaměstnanců?Jak na měkké dovednosti zaměstnanců?

Tzv. soft skills jsou dnes pro výkon práce stále důležitější. Podle LinkedIn průzkumu Global Talent Trends 2019 však až 89 % náborářů uvádí, že nedostatek měkkých dovedností je nejčastějším problémem, na který u pohovorů naráží. Ze studie The Future of Work 2021 pak vyplývá, že zaměstnavatelé u uchazečů nejvíce oceňují dovednosti jako spolehlivost, schopnost pracovat v týmu, řešit problémy nebo flexibilitu. Nejvíce dle nich chybí kritické myšlení, komunikační dovednosti a kreativita. Tyto dovednosti lze přitom uplatnit na téměř jakékoliv pracovní pozici.

Jak na to?

I když měkké dovednosti vychází z osobnostních předpokladů člověka a souvisí s jeho sociální inteligencí, lze je v průběhu života trénovat a dostávat je na vyšší úroveň. Učit se větší trpělivosti, být lepším týmovým hráčem nebo stát se inovativnějším však může být mnohdy náročnější než v případě technických dovedností. „Nedostatek měkkých dovedností však může pramenit také z chybějících zkušeností daného pracovníka. Někdy opravdu jen stačí dát zaměstnanci šanci vyzkoušet si tyto dovednosti a trénovat je,“ říká Michal Červinka, vedoucí pobočky Brno a dodává: „V takovém případě by však měl zaměstnavatel podporovat prostředí, ve kterém se zaměstnanci nebudou bát dělat chyby a učit se z nich.“ Nedávná studie z Yale University totiž zjistila, že až 70 % zaměstnanců, jejichž manažeři jim neposkytují tento bezpečný prostor a jsou neempatičtí, mají ke svém práci negativní postoj.

Na vzdělávání zaměstnanců v měkkých dovednostech se mohou zaměřit i samotné společnosti, a to například v rámci nabídky svých školení, workshopů nebo mentorských programů. Právě ty mají dle průzkumu společnosti CNBC|SurveyMonkey u zaměstnanců velký úspěch – 9 z 10 pracovníků, kteří mají svého mentora, jsou se svou prací spokojenější než dříve. „V případě, že společnosti nemají dostatek finančních prostředků k realizaci těchto školení, mohou zvážit například spolupráci s univerzitami či neziskovými organizacemi, které se specializují na rozvíjení měkkých dovedností.“

Rady a tipy pro zaměstnavatele:

Jak zjistit, které měkké dovednosti jsou zrovna ve vaší společnosti potřeba, a které vám pomohou sestavit kvalitní a dlouho prosperující pracovní tým?

1. Zamyslete se nad slabými místy ve vašem týmu. Jakým způsobem například zaměstnanci reagují na e-maily, nebo jak se zapojují do týmových schůzek?

2. Inspirujte se u úspěšných zaměstnanců! Díky jakým vlastnostem a dovednostem pomáhají společnosti prosperovat?

3. Zeptejte se vedoucích pracovníků, jaké dovednosti jim u jejich lidí v týmu nejvíce chybí.

4. Podívejte se na hodnoty vaší společnosti a přemýšlejte o měkkých dovednostech v souladu se svou firemní kulturou.

/down/blogy-newslettery-fb.png

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj mail: http://eepurl.com/g8gcBb