Jak rozumně omezit kontakt mezi pracovníky a předcházet šíření nemocí?

29. říjen 2020

Více než polovina podniků ve výrobě, obchodu a logistice má aktuálně (září 2020) zavedena opatření, která mají zamezit kontaktu mezi pracovníky. Jde o opatření, které reflektuje jedno z pravidel 3R – roušky, ruce, rozestupy. Na to, jak konkrétně tato opatření vypadají, jsme se podívali v posledním průzkumu projektu Hofmann Personal Monitor.

Jak rozumně omezit kontakt mezi pracovníky a předcházet šíření nemocí?Jak rozumně omezit kontakt mezi pracovníky a předcházet šíření nemocí?

/down/opatreni-blog.png

Nejčastější konkrétní podobu omezení styku je zákaz či omezení návštěv do firmy. Pokud je to možné, firmy také upřednostňují alespoň částečný home office. A přímo ve výrobě se pak snaží oddělit jednotlivé směny či skupiny pracovníků tak, aby se navzájem nemíchaly. Relativně časté (zejména ve velkých firmách) je také nastavení pravidel ve společném stravování. Lze říci, že čím větší firma, tím více opatření proti šíření COVID-19 má nastaveno.

Většina podniků zachová preventivní opatření i do budoucna

Více než polovina podniků si ponechá alespoň některá ze současných opatření proti COVID-19 i pro případ běžných chřipkových sezón. Výrazně častěji jde o velké podniky – mezi firmami s 500+ zaměstnanci je minimum těch, kteří od aktuálních opatření upustí. „Tento výsledek je logický. Velké podniky investovaly mnoho času a energie do systémových opatření proti nákaze COVID-19. Zároveň zjistily, že tato opatření mohou bez výrazných dodatečných nákladů fungovat i nadále, a je tedy výhodné je zachovat. Domnívám se však, že k podobnému závěru by mohly dojít i podniky s menšími počty zaměstnanců. Vždyť samotná dezinfekce rukou či dodržování rozumných rozestupů není pro tyto podniky finančně zásadní a tato opatření mohou výrazně snížit nemocnost a s ní spojené ztráty,“ říká Eva Hajdíková, specialistka agentury Hofmann Personal

/down/ponechani-opatreni-blog.png

Řekněte si o další výsledky!

Zajímají Vás další výsledky Hofmann Personal Monitoru? Máte zájem o analýzy za firmy různé velikosti a zaměření? Chcete vědět, jaký vývoj v oblasti HR očekávají personalisté? Zavolejte na telefon 702 214 278 nebo napište e-mail na kontakt@hofmann-personal.cz a řekněte si o podrobnou studii z průzkumu.

O projektu

Hofmann Personal Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside (www.b-inside.cz) pro společnost Hofmann Personal. Projekt dlouhodobě a systematicky sleduje vývoj v oblasti recruitmentu a staffingu v Česku a přináší personalistům ve firmách zajímavé informace – benchmarky, postupy, které se personalistům osvědčují, pohledy na situaci na trhu a výhledy do budoucna. Aktuální vlna průzkumu proběhla v srpnu 2020 na vzorku 206 respondentů z řad personalistů výrobních a logistických firem a společností z oboru obchodu a služeb. Šlo o organizace s více než 100 zaměstnanci.