Jak sehnat kvalitní dělníky do výroby?

14. květen 2020

Zájem o manuální práce v Česku rok od roku klesá. Pro personalisty je obtížné najít do výroby vhodné pracovníky a dlouhodobě se také potýkají s jejich nízkou úrovní a pracovní morálkou. Přes 80 % personalistů dokonce říká, že vzhledem k nedostatku dělníků na trhu musí přijímat i méně kvalitní lidi!

Jak sehnat kvalitní dělníky do výroby?Jak sehnat kvalitní dělníky do výroby?Inzeráty, úřady práce, agentury, pracovní portály.... personalisté hledají, kde se dá

Při náboru dělníků a manuálně pracujících využívají personalistév průměru 7 různých zdrojů a náborových kanálů. Je to výrazně více, než v případě TH pracovníků a specialistů. U těch se obvykle využívají cca 4 náborové kanály (viz článek Jak na nábor specialistů, manažerů a TH pracovníků). Ne všechny náborové kanály jsou ale efektivní co do počtu uchazečů a zejména jejich kvality. Co funguje při hledání kvalifikovaných dělníků?

Pro personalisty je často těžší sehnat dobré kvalifikované dělníky.Shodli se však na tom, že nejlepšímzdrojem těchto lidí je doporučení zaměstnanců. Relativně dobře fungují také pracovní portály Prace.cz a Jobs.cz. „Zlatým dolem“ je pak pro výrobní firmy spolupráce se středními školami. Tu však využívá pouze zlomek podniků.Řekněte si o podrobnější výsledky!

Zajímá Vás i nábor nekvalifikovaných dělníků? Máte zájem o analýzy za firmy různé velikosti a zaměření? Chcete vědět, jaký vývoj v oblasti HR očekávají ostatní personalisté? Zavolejte na telefon 702 214 278 nebo napište e-mail na kontakt@hofmann-personal.cz a řekněte si o podrobnou studii z průzkumu.


O projektu

Hofmann Personal Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside (www.b-inside.cz) pro společnost Hofmann Personal. Projekt dlouhodobě a systematicky sleduje vývoj v oblasti recruitmentu a staffingu v Česku a přináší personalistům ve firmách zajímavé informace – benchmarky, postupy, které se personalistům osvědčují, pohledy na situaci na trhu a výhledy do budoucna.

Aktuální vlna průzkumu proběhla na začátku roku 2020 a zúčastnilo se jí 228 respondentů, kteří jsou zodpovědní za řízení lidských zdrojů ve výrobních firmách s více než 200 zaměstnanci. Průzkum je reprezentativní a jeho výsledky jsou díky vysoké míře response rate (na dotazník odpovědělo 8 z 10 oslovených personalistů) velmi spolehlivé.