Jaká jsou pravidla pro čerpání dovolené a může ji zaměstnavatel nařídit?

14. srpen 2020

Přesto, že většina firem již svou výrobu plně obnovila, pociťují některé společnosti propad poptávky. Jedním z řešení, jak optimalizovat využití kapacity zaměstnanců, je např. nařízené čerpání dovolené. To je ukotveno v zákoníku práce, který stanovuje zaměstnavateli právo nařídit svému zaměstnanci dovolenou dle jeho aktuálních potřeb.

Jaká jsou pravidla pro čerpání dovolené a může ji zaměstnavatel nařídit?Jaká jsou pravidla pro čerpání dovolené a může ji zaměstnavatel nařídit?

Ve většině případů je sice čerpání dovolené otázkou vzájemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, je však vhodné si uvědomit, že zaměstnavatelé mají v otázce dovolené právo na plánování využití kapacity svých zaměstnanců. O nařízené dovolené však musí být zaměstnanci informováni nejméně 14 dní předem. Nárok na dovolenou vzniká tomu zaměstnanci, který již odpracoval alespoň 60 dnů. Dovolenou si tak může vybrat i pracovník, který je ještě ve zkušební lhůtě. Záleží samozřejmě na individuální domluvě se zaměstnavatelem, zkušební lhůta se však tím pádem prodlouží o počet vyčerpané dovolené.

V případě skončení pracovního poměru musí zaměstnavatel zaměstnanci proplatit nevyčerpanou dovolenou. Pokud se však zaměstnanec chystá odejít v průběhu roku, má nárok jen na poměrnou část dovolenou. V jiném případě zákon nedovoluje vzdát se dovolené za peněžní náhradu. V případě převodu nevyčerpané dovolené do dalšího roku je dle zákoníku práce zaměstnavatel povinen do konce června určit, do kdy může být tato převedená dovolená vybrána. Pokud tak neudělá, může si zaměstnanec zvolit libovolný termín do konce roku. Pokud však zaměstnanec stanovený termín nestihne, dovolená mu automaticky bez náhrady propadá.

/download/22-dovolena