Jaké legislativní novinky přinesl rok 2023?

25. leden 2023

Začátek roku 2023 přinesl řadu legislativních změn z oblasti HR, které se týkají například zvýšení přídavku na dítě, životního a existenčního minima, minimální a zaručené mzdy nebo hranice rozhodného příjmu. Ke změnám dochází také v oblasti otcovských dovolených nebo vybraných periodických lékařských prohlídek pro neriziková zaměstnání.

Jaké legislativní novinky přinesl rok 2023?Jaké legislativní novinky přinesl rok 2023?

Zvýšení přídavku na dítě

Přídavky na dítě se navyšují o 200 Kč ve všech věkových kategoriích a v obou výměrách. Cílem je posílení finanční podpory rodin s dětmi s příjmem do 3,4násobku životního minima.

Zvýšení životního a existenčního minima

Částky životního a existenčního minima se navýší o 5,2 %. Existenční minimum osoby bude měsíčně 3 130 Kč, životní minimum jednotlivce bude měsíčně 4 860 Kč.

fgc.PNG

Zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy

Minimální mzda se navyšuje o 1 100 Kč na 17 300 Kč měsíčně (resp. o 7,40 Kč na 103,80 Kč na hodinu). Dochází také k navýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy pro 1. a 8. skupinu prací.

Hranice rozhodného příjmu

Pro rok 2023 došlo ke zvýšení rozhodného příjmu, tedy hranice minimální výše sjednaného příjmu pro účast na nemocenském a důchodovém pojištění. Nově činí 4000 Kč.

Otcovská dovolená a zákaz výpovědi na otcovské dovolené a v karanténě

Otcové nyní získávají stejnou ochranu jako zaměstnankyně na mateřské dovolené. Po návratu mají nárok na zařazení na původní práci a pracoviště, na bezprostřední čerpání dovolené po otcovské dovolené a další. Výše sociální dávky otcovské poporodní péče, tzv. otcovského činí 70 % denního vyměřovacího základu. Po skončení otcovské dovolené mají otcové právo na nastoupení na rodičovskou dovolenou, a to na libovolně dlouhou dobu, nejdéle však do 3 let věku dítěte. 

Konec vybraných periodických lékařských prohlídek pro neriziková povolání

Skončila povinnost chodit na pracovnělékařské prohlídky u nerizikových zaměstnání. Povinné zůstanou jen u profesí, které jsou dle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazené do rizikových kategorií, spadají do profesních rizik nebo jsou u nich součástí rizikové faktory, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.

Nová optimální hodnota stravenky pro rok 2023

Optimální příspěvek na stravování z pohledu daňové uznatelnosti na straně zaměstnavatele byl pro rok 2023 stanoven na 153 Kč. Podle zákona o dani z příjmů si 70 % z příspěvku na stravování (maximálně však 55 % hodnoty stravenky) může zaměstnavatel uplatnit jako daňově uznatelný náklad. Hodnota stravenky pro rok 2023, při které může zaměstnavatel uplatnit tuto maximální částku jako daňový náklad, tedy činí 194 Kč.

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj email.