Jste na Úřadu práce a zvažujete zaměstnání mimo své bydliště? Využijte příspěvek na dojíždění až ve výši 3 500 Kč!

16. duben 2021

Úřad práce ČR poskytuje nezaměstnaným příspěvek na dojíždění za prací v rámci celé republiky. Od roku 2016 si o něj požádalo celkem 11 050 zájemců. Vyplácená částka se obvykle pohybuje ve výši 1 500 a 2 500 Kč za měsíc. Co musíte splňovat, abyste si mohli zažádat o podporu na částečné pokrytí nákladů vznikajících v souvislosti s dojížděním za prací mimo místo bydliště?

Jste na Úřadu práce a zvažujete zaměstnání mimo své bydliště? Využijte příspěvek na dojíždění až ve výši 3 500 Kč!Jste na Úřadu práce a zvažujete zaměstnání mimo své bydliště? Využijte příspěvek na dojíždění až ve výši 3 500 Kč!

O tento příspěvek požádalo nejvíce občanů v Moravskoslezském, Olomouckém, Ústeckém a Jihomoravském kraji. V průběhu března přijal Úřad práce ČR 63 žádostí, vyhověl 37 z nich. Podpoření uchazeči nejčastěji dojíždí do práce 10–25 a 25–50 km. Dojezdová vzdálenost však musí činit alespoň 10 km, případně nesmí prokazatelně mezi oběma místy existovat pravidelné spojení veřejnou dopravou. Jsou mezi nimi lidé různých profesí, jako například výrobní a montážní dělníci, obsluha čerpacích stanic, opraváři, chůvy, pracovníci ve zdravotnictví, prodavačky, zvěrolékaři a řada dalších.

Jaké jsou podmínky?

Základním předpokladem je, aby žadatel byl veden v evidenci Úřadu práce ČR. O poskytnutí příspěvku na dojížďku tak může žádat buď v době, kdy se nachází v evidenci, nebo nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního poměru, který bezprostředně navazuje na ukončení evidence. Další podmínkou je obtížná umístitelnost na lokálním trhu, což vždy potvrdí pracoviště, kde je žadatel v evidenci. V pracovní smlouvě pak musí mít pracovník sjednáno konkrétní místo výkonu práce, dobu trvání pracovního poměru více na než 6 měsíců a hrubou mzdu za vykonávanou práci, která nepřesáhne 1,5 násobek hodnoty průměrné mzdy. „Žadatel musí také doložit potřebné dokumenty. Jestliže má například nedoplatky, musí prokázat, že má sjednán splátkový kalendář a splátky řádně hradí. Při porušení podmínek totiž vzniká žadateli povinnost příspěvek nebo jeho část vrátit,“ vysvětluje Gabriela Hrbáčková, ředitelka personální agentury Hofmann Personal.

Kde žádat?

Žádost lze podat elektronickou formou prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny. Další variantou je potom podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR. Příspěvek je proplácen po sjednanou dobu, a to za měsíce, kdy se žadatel prokáže doložením měsíčního vyúčtování mzdy nebo platu, že do zaměstnání v tomto měsíci dojížděl.

Žádost o příspěvek na dojížďku si můžete stáhnout zde.

Více informací o příspěvku na dojížďku najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-dojizdku

/down/facebook-30.png

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj mail: http://eepurl.com/g8gcBb