Kdo je scrum master a v čem spočívá agilní řízení?

6. listopad 2020

Transformace podniků na systém agilního řízení je dnes velmi populární a proniká do všech firemních sfér včetně HR. Firmám i lidem dává možnost nahlédnout na věci z jiného úhlu pohledu, optimalizovat procesy a ušetřit peníze. Agilní řízení tak dokáže nejen nastavit správnou a efektivní komunikace ve společnosti, ale také podpořit schopnost adaptace na nečekané změny, což je v aktuální době k nezaplacení. Začlenění agilních principů do fungování společnosti vyžaduje zejména spolupráci všech zaměstnanců a ochotu dělat věci jinak.

Kdo je scrum master a v čem spočívá agilní řízení?Kdo je scrum master a v čem spočívá agilní řízení?

„Není možné stát, když ostatní běží. Cokoliv se v životě neposouvá a nemění, tak zaniká,“ přibližuje aktuální trendy v oblasti projektového řízení evoluční biolog a agilní kouč Josef Lhotský. Právě on si našel v biologii příměr k vysvětlení pojmu agilita. Agilně dle něj fungují všechny buňky na planetě, jednotlivé společnosti pak představují živé organismy. „Agilitu můžeme chápat jako způsob uvažování a nahlížení na věci. Je to mindset, který potom zahrnuje jednotlivé metodiky,“ dodává Josef Lhotský. Mezi konkrétní metodiky pak patří např. Scrum, Lean nebo Kanban. Tyto metodiky pak souvisí především s optimalizací procesů v dané společnosti, jakými jsou např. efektivní komunikace včetně zpětné vazby nebo spolupráce či autonomie týmů. „Největší slabostí korporátních společností jsou zastaralé procesy a špatná, neefektivní a někdy dokonce chybějící komunikace. Právě kvůli ní tak firmy utrácejí zbytečně velké finance a nedokáží rychle reagovat na měnící se trh,“ vysvětluje Josef Lhotský. To vše dokáže správné agilní řízení vyřešit.

Schopnost adaptace na změny je zásadní

Koncept agilního řízení však není ničím novým, na planetě Zemi funguje 3,8 miliardy let a v pracovním prostředí se uplatňuje již téměř 40 let. Tento způsob řízení projektů započal při výrobě software a dnes je již uplatnitelný v téměř každé oblasti lidské činnosti. Agilita totiž spočívá ve schopnosti reagovat na měnící se podmínky a být adaptabilní. Čím rychleji je jedinec schopen adaptovat se na situaci, tím efektivnější pak jeho činnost je. „Jde především o zkrácení reakční doby na negativní procesy v našem životě na nezbytně nutnou dobu. Firmám totiž v budoucnu bude záležet především na tom, jak moc je člověk přizpůsobivý nečekaným změnám a zda je ochoten učit se stále nové věci,“ říká Josef Lhotský. Dle něj totiž v budoucnu zanikne vlivem automatizace a digitalizace až 80 milionů pracovních míst, téměř 100 milionů nových jich ale naopak vznikne – proto je adaptabilita dnes tolik ceněnou vlastností.

Agilní HR jako součást fungující společnosti

Agilita již dávno není pouze záležitostí IT oddělení, ale proniká i do dalších sfér napříč celou společností. Agilní HR by tak mělo nastavovat strategie v souladu s agilním přístupem. „Nejen, že tedy standardně pomáhá s hledáním a najímáním zaměstnanců, jejich vzděláváním a rozvojem lidí, ale mnohem více než na jednotlivce se zaměřuje na najímání zaměstnanců do týmů, schopnost týmové spolupráce a ochotu učit se novým věcem,“ vysvětluje ředitelka personální agentury Gabriela Hrbáčková. Týmový duch je tak mnohem důležitější na konkrétní znalosti. Do pohovorů se tak často zapojuje celý tým, neboť lidská kompatibilita je pro agilní společnost klíčová. Agilní HR by tak mělo v rámci celého týmu pomáhat společnost strategicky formovat a propagovat transparentní komunikaci.

Scrum master jako spojka a vyjednávač

Mezi nejpoužívanější agilní metodiku patří tzv. Scrum. Pro tuto metodiku je klíčové uvědomění, že požadavky zákazníka se mohou měnit i v průběhu vytváření samotného produktu, a že v rámci aktivní spolupráce mezi týmem, scrum masterem a managerem lze na tuto změnu včasně reagovat. Díky pravidelným kontrolám, efektivní komunikaci a zpětné vazbě je tak výsledek práce celého týmu stále aktuální. Scrum master pomáhá týmu a manažerovi uzavírat mezi sebou dohody a hlídá, zda je obě strany dodržují a zda jsou pak obě strany spokojené. Vývojovému týmu pomáhá nastavit pravidla a managery učí správnou a efektivní komunikaci. Jeho úkolem je změřit pocitové věci na úroveň dat. V rámci meetingů pak funguje především jako facilitátor, který zabezpečuje efektivitu každé schůzky. Mezi nejznámější průkopníky a uživatele agilních metodik patří např. Toyota, Porsche nebo Tesco Stores.