Krize přeje agenturnímu zaměstnávání. Personalisté však nevědí, jak na něj.

25. květen 2020

V situaci, kdy není jisté, jak se bude vyvíjet ekonomika a lze tedy jen stěží dlouhodobě plánovat personální kapacity, je ideálním řešením využití agenturního zaměstnávání. To je velmi flexibilní – umožňuje přijímat i propouštět potřebné pracovníky prakticky okamžitě.Průzkum mezi personalisty ve velkých výrobních firmách však ukázal, že v řadě podniků zatím netuší, že režim pro agenturní pracovníky se liší od toho pro kmenové zaměstnance.

Krize přeje agenturnímu zaměstnávání. Personalisté však nevědí, jak na něj.Krize přeje agenturnímu zaměstnávání. Personalisté však nevědí, jak na něj.

Aktuálně využívá agenturní zaměstnance cca polovina velkých výrobních firem. Důvodem je nejčastěji vykrývání sezónních špiček či výkyvů v kapacitě výroby. „Agenturní zaměstnávání je velmi flexibilní. V případě poklesu zakázek či snížení objemu výroby může firma rychle snížit stavy. Naopak, v případě pozitivního vývoje lze okamžitě najmout zaškolené a osvědčené agenturní zaměstnance "  říká k tomu Eva Hajdíková, specialistka agentury Hofmann Personal, která má s agenturním zaměstnáváním dlouholeté zkušenosti.
Kromě flexibility i lepší cash flow a méně administrativy

Výhodou agenturního zaměstnávání je také optimalizace cash flow. Agentura vyplácí zaměstnancům mzdy a podnik vše zaplatí až později. V současné situaci to může pro mnohé firmy znamenat značnou úlevu. Agentura také za podnik vyřídí veškerou administrativu –má na starosti celý proces náboru, uzavření pracovní smlouvy, zajištění lékařské prohlídky a ochranných pomůcek, vyplácení odměny za práci, vyřizování neschopenek či administrativy spojené s případnými úrazy, pravidelnou komunikaci s pracovníky a nezřídka i pomoc těmto lidem v běžných životních situacích.


Jak je to s legislativou?

Základním pravidlem agenturního zaměstnávání je, že agenturní pracovníci musí dostat stejnou odměnu jako kmenoví zaměstnanci na stejných pozicích. Do této odměny se počítá jak mzda, tak například stravné či délka dovolené. Naopak, benefity typu penzijní připojištění či příspěvky na dopravu může zaměstnavatel vyhradit pouze pro kmenové zaměstnance.

Personalisté však často tápou v režimu ukončování pracovních poměrů s agenturními pracovníky. Průzkum mezi personalisty ve velkých výrobních firmách ukázal, že zhruba polovina z nich neví, že pracovní poměr s agenturním pracovníkem lze ukončit prakticky okamžitě a neplatí zde dvouměsíční výpovědní lhůta.
Pro agenturní pracovníky platí zjednodušený postup při ukončování pracovního poměru. Ten lze ukončit prakticky ze dne na den. Obvykle zaměstnavatel informuje agenturu cca 3 dny před tím, než chce přidělení pracovníka ukončit. To dává zaměstnavatelům vysokou flexibilitu.

„Model agenturního zaměstnávání firmám doporučujeme zejména z důvodu vysoké flexibility. Ať už ve firmě dojde k poklesu zakázek nebo naopak k nárazové poptávce po personálu (i do kmenového stavu), využitím agenturních pracovníků lze reagovat prakticky okamžitě." říká Kateřina Zázvorková, specialistka agentury Hofmann Personal.


Agenturní zaměstnávání umožní lépe plánovat kapacity nejen v době krize

  • V aktuální ekonomické nejistotě může být agenturní zaměstnávání pro firmy velmi výhodné, zejména díky:
  • možnosti flexibilního přijímání a propouštění
  • neplatí zde dvouměsíční výpovědní lhůta, což firmám umožňuje rychle reagovat na vývoj trhu
  • agenturního pracovníka lze využít v tomto režimu dlouhodobě
  • agentura vyřizuje veškerou administrativu od smluv, školení, mzdové agendy apod.
  • agentura vyplácí pracovníkům mzdy, což firmě výrazně zlepší cash flow
  • zaměstnavatel si daného zaměstnance může vyzkoušet a až následně si ho převést do kmenového stavu – takto lze prodloužit zkušební dobu


Řekněte si o podrobnější výsledky!

Zajímají Vás další výsledky Hofmann Personal Monitoru? Máte zájem o analýzy za firmy různé velikosti a zaměření? Chcete vědět, jaký vývoj v oblasti HR očekávají ostatní personalisté? Zavolejte na telefon 702 214 278 nebo napište e-mail na kontakt@hofmann-personal.cz a řekněte si o podrobnou studii z průzkumu.


O projektu

Hofmann Personal Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside (www.b-inside.cz) pro společnost Hofmann Personal. Projekt dlouhodobě a systematicky sleduje vývoj v oblasti recruitmentu a staffingu v Česku a přináší personalistům ve firmách zajímavé informace – benchmarky, postupy, které se personalistům osvědčují, pohledy na situaci na trhu a výhledy do budoucna.

Aktuální vlna průzkumu proběhla na začátku roku 2020 a zúčastnilo se jí 228 respondentů, kteří jsou zodpovědní za řízení lidských zdrojů ve výrobních firmách s více než 200 zaměstnanci. Průzkum je reprezentativní a jeho výsledky jsou díky vysoké míře response rate (na dotazník odpovědělo 8 z 10 oslovených personalistů) velmi spolehlivé.