Lidské zdroje nebo Human Resources?

24. leden 2020

Zamysleli jste se nad tím, jak často používáte anglické výrazy, když mluvíte s Vašimi českými kolegy, partnery nebo klienty? To, že se stáváme světovými přeci nemusíme ukazovat tak, že přestaneme používat češtinu. Učme se cizí jazyky, ale nezapomínejme spolu mluvit česky.

Lidské zdroje nebo Human Resources?Lidské zdroje nebo Human Resources?

Připravili jsme pro Vás krátký anglicko-český slovníček pojmů z personalistiky:


assessment vyhodnocení
benefit výhoda
budget rozpočet
business partner obchodní partner
call telefonát
candidate uchazeč
coaching trénování
competence pravomoc
confidential důvěrný
contribution příspěvek
cooperation spolupráce
curriculum vitae (CV) životopis
department oddělení
employee zaměstnanec
feedback zpětná vazba
forecast předpověď
full time plný úvazek
gross salary hrubá mzda
headcount počet zaměstnanců
headhunter lovec mozků, náborář
interim prozatímní
job description popis práce
key performance indicator klíčový ukazatel výkonnosti
labour code zákoník práce
leadership vedení lidí
minimal wage / salary minimální mzda
overtime přesčas
part-time employee zaměstnanec na zkrácený úvazek
payroll výplatní listina / mzdové oddělení
recruitment nábor / přijímání
selection výběr
sales odbyt
support podpora
teamwork týmová práce
temporary help dočasná pomoc
timesheet výkaz práce
turnover obrat
vacation dovolená
valid platný
work experience pracovní zkušenosti


Ať už pracujete v české nebo zahraniční firmě, zkuste mezi sebou mluvit česky - mnoho našich předků za náš jazyk bojovalo a určitě by to ocenili.