Na jaké příplatky máte v práci nárok?

24. červen 2021

Víte, na jaké příplatky máte ve svém zaměstnání ze zákona nárok, a že se tyto příplatky mohou sčítat? Nejčastěji jde o přesčasy, práci v noci, ve svátek, nebo o víkendu.

Na jaké příplatky máte v práci nárok?Na jaké příplatky máte v práci nárok?

Přesčas

Zaměstnavatel může zaměstnancům, až na zákonem stanovené výjimky, nařídit až 150 hodin přesčasové práce za rok. Na dalších 266 hodinách navíc se pak musí se svým pracovníkem dohodnout. V obou případech však nesmí přesčasové hodiny přesáhnout v průměru 8 hodin za týden v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích (v případě kolektivní smlouvy nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích). Za práci přesčas náleží zaměstnanci průměrný výdělek navýšený o příplatek za práci přesčas ve výši minimálně 25 % tohoto průměrného výdělku, pokud již tyto příplatky nejsou zahrnuty v základním platu v pracovní smlouvě (platí pouze pro 150 hodin za rok). Místo příspěvku je také možné čerpat náhradní volno.

Státní svátek

Práci vykonávanou v den státního svátku by měl mít zaměstnanec vykompenzovanou náhradním volnem, a to nejpozději do tří měsíců od tohoto svátku. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel se však může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku místo náhradního volna. Příplatek za svátek činí 100 % z hodinové hrubé mzdy. I zde se počítají části a zlomky hodin.

Příplatek za noční práci

Práce v noci může být náročná pro naše psychické i fyzické zdraví. Takovou prací je myšlen pracovní výkon, který je konán mezi 22:00 až 6:00. V soukromém sektoru dosahuje tento příplatek za každou hodinu strávenou prací v noci nejméně ve výši 10 % průměrného hodinového výdělku, pracovníci ve státním sektoru pak mají 20 %. Tento příplatek platí i v momentě, kdy není odpracována celá hodina – vyplacena je tak vždy poměrná částka.

Práce o víkendu

Víkendová směna je lépe hodnocena než ta noční. Ve státním sektoru činí příplatek za víkend za každou hodinu 25 % z průměrného hodinového výdělku. V soukromém sektoru pak jde minimálně 10 %, počítají se však také i zlomky hodiny. Výše příplatku se však může lišit dle konkrétní úpravy kolektivní či pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Ztížené pracovní prostředí

Ve ztíženém pracovním prostředí je práce spojena s mimořádnými obtížemi či vlivy, mezi které patří například prach, chemické látky, hluk, vibrace, zvýšený tlak nebo radiace. Výše příplatku se odvíjí podle míry rizika a intenzity působení těchto vlivů. Pokud by zatěžujících vlivů bylo několik, příplatek se násobí. Příplatek za práci v takovém prostředí činí 10 % sazby minimální mzdy nebo 10 % z hodinové minimální mzdy. Záleží vždy na tom, zda má zaměstnanec určenou výši mzdy za měsíc, nebo za hodinu práce.

Pracovní pohotovost

Pracovní pohotovost může být vykonávána výhradně mimo pracoviště zaměstnavatele na jiném se zaměstnancem dohodnutém místě. V případě pohotovosti se jedná  o 10 % průměrné mzdy. Ve chvíli, kdy se povolaný pracovník ocitne na pracovišti a začne práci vykonávat, náleží mu mzda nebo plat, protože z pohotovosti přešel do pracovní doby. Koná-li práci nad rámec pracovní doby, jedná se pak o přesčasovou práci.

/down/facebook-11.png

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj mail: http://eepurl.com/g8gcBb