Nezapomeňte na zvýšení náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání platné od nového roku

23. únor 2022

Přinášíme vám aktuální údaje o zvýšení náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání, které je nově platné od 1. 1. 2022 a reflektuje tak trend zvyšování mezd a rostoucí inflaci. Přečtěte si, co vše se mění a jak to ovlivní právě vás.

Nezapomeňte na zvýšení náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání platné od nového rokuNezapomeňte na zvýšení náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání platné od nového roku

Nařízení vlády č. 508/2021 Sb. zvyšuje základ odpovídající průměrnému výdělku, podle kterého se vypočítává náhrada za ztrátu výdělku způsobenou v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a to o 1,3 % a o 300Kč. Zvyšuje se však průměrný výdělek dosahovaný zaměstnancem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, nikoli již vypočtená samotná náhrada.

Mezi složky náhrady patří jednak náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a jednak náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Je třeba myslet na to, že každá z těchto složek se vypočítává jinak. Obecně však náhrada za ztrátu na výdělku představuje rozdíl mezi výdělkem, kterého zaměstnanec dosahoval před vznikem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a mezi výdělkem nebo jeho náhradou, kterých dosáhl po vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání s připočtením příslušných dávek ze systému sociálního zabezpečení.

Pokud nárok na náhradu za ztrátu na výdělku vznikne teprve po 31. 12. 2021, ke zvýšení průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady ztráty na výdělku nedochází. Průměrný výdělek totiž již bude odrážet aktuální výši průměrných výdělků zaměstnance.

Facebook příspěvky (29).png

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj email.