Novinky ze setkání členů APPS

25. září 2019

V září proběhlo další setkání členů Asociace poskytování personálních služeb, jehož jsme členem.

Novinky ze setkání členů APPSNovinky ze setkání členů APPS

Cílem APPS je vytvářet podmínky pro úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních sil v České republice a za tímto účelem, mimo jiné, pořádá setkání a konference, jichž se pravidelně účastníme.

Novinky a zajímavosti

Zaměstnanecký balíček, který je právě ve fázi příprav a návrhů obsahuje několik nových nařízení pro poskytovatele personálních služeb.  Obsahem balíčku je mimo jiné dvojnásobné zvýšení stávajících sankcí za nedodržení legislativních podmínek, povinné příspěvky do městských rozpočtů a zákaz prodeje agentury v určené lhůtě.

Naopak pozitivní zprávou pro personální společnosti je, že vláda během nedávné doby navýšila kvóty zaměstnávání cizinců, což může být do jisté míry přínosné pro řešení současné situace na trhu práce v rámci nedostatku pracovních sil.

Jak si vybrat partnera pro spolupráci v rámci personálních služeb?

APPS dlouhodobě doporučuje firmám, aby si pro spolupráci při hledání vhodných lidských zdrojů vybrali partnera ze členů APPS, jelikož dbá a pravidelně kontroluje dodržování etického kodexu Asociace, tedy rovných podmínek, dodržování zákoníku práce a dalších platných ustanovení.

Za Hofmann Personal hodnotíme účast na setkáních a konferencích APPS za užitečně strávený čas.Díky členství si udržujeme přehled o trhu práce a máme přístup k zajímavým datům z trhu agenturního zaměstnávání, a to nejen na lokální, ale i evropské a celosvětové úrovni.