Pracovní inzerát – hezky česky

21. únor 2020

Na téma jak napsat pracovní inzerát existuje mnoho chytrých rad. Měl by být kreativní, srozumitelný, stručný, osobní, bez frází a nic neříkajících klišé, nediskriminační atd.

Pracovní inzerát – hezky českyPracovní inzerát – hezky česky

Jaké by však mělo být to hlavní a nejdůležitější pravidlo? Napadá vás něco?

A co stylistika a správné užití českého pravopisu?

Ačkoliv o tom v radách o inzerci většinou nebývá ani zmíňka, jedná se o velmi podstatnou záležitost. Vždyť každý pracovní inzerát je vizitkou i reklamou firmy. A nejen to. I kontaktní osoby, která by měla být u inzerátu vždy uvedena.
Jakou představu si asi udělá kandidát o společnosti, která se prezentuje textem s gramatickými nebo stylistickými chybami, překlepy a přesmyčkami.

Při psaní inzerce se většinou soustředíme na formulaci, ladíme texty, přepisujeme  a opravujeme. A právě to jsou okamžiky, kdy po sobě lehce přehlédneme chybu. Spěcháme, musíme přece inzerovat rychle. Nechat si pár minut odstup od napsání do zveřejnění však jen prospěje. Vraťme se k textu po chvíli, kdy se myšlenky uklidnily, a přečtěme si ho ještě jednou. Obsah máme, tak se chvíli budeme soustředit na gramatiku a stylistiku.

Upravovali jsme text, měnili slova, pořadí ve větě, přesouvali odstavce.
Zůstala zachována shoda podmětu z přísudkem? Nemáme překlepy? Zůstala velká písmena na správném místě? Jsou všechna slova ve správném pádu? Nepoužili jsme moc zkratek, kterým by nemusel nikdo rozumnět? Když používáme odborné termíny, používáme je správně?

Dnešní doba si také přehnaně zakládá na korektnosti a název pozice je kapitola sama pro sebe. Ano, diskriminovat osoby kvůli pohlaví se nesmí. Přesto bychom si měli zachovat zdravý rozum a používat český jazyk správně. Opravdu hledáme zaměstnance na pozici svářeč/svářečka? Svářečka ale není ta paní, která umí svářet. Jedná se o svářecí přístroj. A co pozice porodník/porodnice?
Pokud nám neporadí ani jazyková příručka a nejsme si jisti, můžeme si vždy pomoci jednoduchou větičkou:“Hledáme muže nebo ženy (kolegy nebo kolegyně) na pozici …“

Nezapomínejme však, že není zas tolik důležité, jak pozici nazveme, ale především to, jak následně probíhá výběrové řízení. Co naplat, že je pozice nazvána „Asistent/ka generálního ředitele“. Kolik mužů, pokud se nějaký přihlásí, bude přijato?