Práva a povinnosti při návratu z mateřské či rodičovské dovolené

13. červenec 2021

V souladu s pracovní smlouvou má zaměstnavatel povinnost zaměstnat rodiče po návratu z mateřské či rodičovské dovolené. Jaká práva mají vracející se zaměstnanci a mohou dostat po ukončení rodičovské dovolené výpověď?

Práva a povinnosti při návratu z mateřské či rodičovské dovolenéPráva a povinnosti při návratu z mateřské či rodičovské dovolené

Délka mateřské dovolené činí 28 týdnů, v případě narození dvojčat či vícerčat je pak tato doba prodloužena na 37 týdnů. Žena na ni může nastoupit 6 až 8 týdnů před plánovaným termínem porodu, a i tato doba se počítá do stanovené dovolené. Na mateřskou dovolenou může navazovat tzv. rodičovská dovolená, kterou lze čerpat maximálně do tří let věku dítěte. Pokud se chce rodič vrátit do práce ještě před skončením této doby, musí mu zaměstnavatel vyhovět.

Návrat po mateřské dovolené

Po skončení mateřské dovolené má zaměstnanec právo vrátit se na původní pozici. Pokud během této doby dojde ke zrušení jeho pracovní pozice, má zaměstnavatel povinnost mu jako náhradu nabídnout místo odpovídající jeho pracovní smlouvě.

Návrat po rodičovské dovolené

Po skončení rodičovské dovolené již nemá zaměstnavatel povinnost nabídnout zaměstnanci stejné pracovní místo. Zajistit však musí podobnou pracovní pozici se stejným platovým ohodnocením, jaké má pracovník uvedeno ve smlouvě.

Dohoda o změně, náhrada mzdy nebo rozvázání pracovního poměru

Pokud zaměstnavatel nemá možnost přidělit zaměstnanci práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tedy práci jinou. To však lze pouze po vzájemné dohodě obou stran. V případě, kdy k takové dohodě nedojde, je zaměstnavatel povinen vyplácet náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku až do skončení pracovního poměru. Dalším důvodem, kdy nemůže zaměstnavatel přidělit zaměstnanci odpovídající práci jsou organizační změny ve společnosti, tedy např. přestěhování pobočky nebo rozhodnutí o snížení počtu pracovních míst. V takovém případě je možné se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí anebo dohodou. „Doporučuji kontaktovat svého zaměstnavatele přibližně tři měsíce před skončením rodičovské dovolené a ujasnit si aktuální situace ohledně návratu do zaměstnání. Rodiče se však nemusí svého návratu obávat, pro zaměstnavatele platí zákaz výpovědi v době, kdy rodič čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. Pokud vás zaměstnavatel nebude chtít opět zaměstnat nebo platně nerozváže poměr, nebojte se obrátit na inspektorát práce,“ radí HR konzultantka společnosti Hofmann Personal Lenka Rožnovská.


Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj mail: http://eepurl.com/g8gcBb