Představujeme assessment centrum, metodu pro výběr zaměstnanců

20. červenec 2021

Pozvali vás v rámci výběrového řízení do assessment centra? Víte, co vás tam čeká a proč zaměstnavatelé tuto metodu při výběru nových kolegů využívají? Jestli ne, čtěte dál!

Představujeme assessment centrum, metodu pro výběr zaměstnancůPředstavujeme assessment centrum, metodu pro výběr zaměstnanců

Formální vzdělání či praxe dnes již k získání vysněné pracovní pozice nestačí. Stále větší důraz je kladen na tzv. měkké dovednosti, jako jsou například flexibilita, kreativita, schopnost řešit problémy nebo pracovat pod tlakem, organizační schopnosti či týmový duch. Ty sice vychází z osobnostních předpokladů člověka, v průběhu života je ale lze vytrénovat. Efektivně otestovat je pak dokáže právě metoda assessment centra.

Metoda se používá zejména pro výběr z většího počtu uchazečů a zaměřuje se na zjišťování různých schopností či osobnostních charakteristik, které účastník využívá při řešení reálných situací. Kromě toho dokáže u uchazečů vysledovat i nežádoucí aspekty chování, které nemusí zapadat do firemní kultury společnosti.

Při samotném assesment centru uchazeče provází moderátor, který zadává úkoly a koordinuje činnost skupiny a dále pozorovatel, který sleduje, zapisuje a hodnotí veškeré dění. Může se také stát, že jeden z uchazečů je ve skutečnosti figurantem, který záměrně zasahuje do průběhu výběrového řízení. Přesto, že je tato metoda poměrně náročná na realizaci, dokáží z ní personalisté vytěžit daleko více podstatných informací o uchazečích než při běžném pohovoru.

Z čeho se může assesssment centrum skládat?

Assessment centrum může trvat několik hodin nebo i celý den. Kromě klasického ústního pohovoru obsahuje také celou řadu modelových situací a cvičení, které kandidáta vybízí k zapojení všech již výše zmíněných dovedností. Průběh každého pohovoru je však zcela individuální a vždy záleží na konkrétním zaměstnavateli a nabízené pozici. Základní struktura se však obvykle skládá z:

  • Prezentace - probíhá formou krátkého a stručného představení uchazeče.
  • Skupinové úlohy – mohou se skládat z případových studií, psychologických her nebo diskuzí, které probíhají v týmu. Při těchto aktivitách se hodnotí především role jednotlivce ve skupině a jeho chování.
  • Individuální úlohy – jedná se o plnění samostatných úkolů na základě zadaných podkladů.
  • Testy a pohovory – pohovor může být orientován na průběh uplynulého assessment centra, ale také uchazečovy osobní motivace. Testy pak mohou být vědomostního i osobnostního charakteru.

Jak se lze připravit?

Situace v jednotlivých assessment centrech jsou vždy zcela jedinečné a nepředvídatelné. Můžete se ale řídit několika jednoduchými pravidly:

  • Připravte si své silné a slabé stránky.
  • Vyzkoušejte si stručnou, ale poutavou sebeprezentaci.
  • Zjistěte si co nejvíce informací o společnosti i dané pozici.
  • Buďte sami sebou a využívejte svých silných stránek.
  • Buďte asertivní, ale ne agresivní.
  • Nebojte se využít zpětné reflexe vašeho chování a procesů ve skupině.

/down/facebook-26.png

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj mail: http://eepurl.com/g8gcBb