Prodloužení dočasné ochrany pro občany Ukrajiny

31. leden 2024

Koncem loňského roku vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 65/2022 (tzv. lex Ukrajina), která počítá s prodloužením víz dočasné ochrany. Dočasná ochrana je speciální typ víz vydávaných v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a je označena některým z kódů: D/DO/667, 668, 669, 767, 768, 769, 867, 868 nebo 869. 📝

Prodloužení dočasné ochrany pro občany UkrajinyProdloužení dočasné ochrany pro občany Ukrajiny

S tímto vízem se pojí celá řada výhod, zejména volný vstup na trh práce, ale také např. přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění nebo za splnění určitých podmínek nárok humanitární pomoc. Platnost víz dočasné ochrany, které byly vydány před lednem 2024, vyprší platnost dne 31.3.2024, a pokud chtějí jejich držitelé zůstat v ČR i po tomto datu, musí si včas požádat o jejich prodloužení. Vízum je možné prodloužit opět o 1 rok, tedy do 31.3.2025.

Víza dočasné ochrany, které byly vydány až po 1.1.2024 jsou automaticky vydávány s platností do 31.3.2025 a prodlužování se jich tedy netýká. Prodlužování dočasné ochrany bude probíhat ve dvou fázích:

1. Fáze: Online registrace na portálu Ministerstva vnitra 💻 

Na tomto portálu si musí držitel dočasné ochrany vytvořit svůj uživatelský účet, který je pro každou osobu unikátní. Pouze osoby mladší 15 let mohou být zaregistrované prostřednictvím účtu svého zákonného zástupce. Během registrace musí uprchlíci vyplnit registrační dotazník, který obsahuje osobní údaje, místo aktuálního pobytu v České republice, adresu a název školy, či školky, kde nezletilá osoba plní povinnou školní docházku a vazbu k osobě mladší 15 let, za kterou žádají o prodloužení dočasné ochrany.

Při online registraci si držitelé dočasné ochrany zarezervují termín osobní návštěvy pracoviště OAMP Ministerstva vnitra pro převzetí nového vízového štítku. Provedením online registrace se dočasná ochrana prodlužuje do 30.9.2024. Po dokončení registrace je cizinci zaslán e-mail s potvrzením o registraci a číslem jednacím, na základě kterého je možné ověřit platnost registrace na portálu MVČR zde.

Online registrace musí být provedena do 15.3.2024, v opačném případě dočasná ochrana k 31.3.2024 zaniká a s ní i volný přístup na trh práce.

2. Fáze: Osobní převzetí vízového štítku na pracovišti OAMP 🗓️

Nový štítek je nutné převzít do 30.9.2024, v opačném případě dočasná ochrana k 1.10.2024 zanikne. Převzetí vízového štítku je možné jen na základě rezervovaného termínu v systému MVČR. Pokud se cizinec nemůže dostavit v původním termínu, musí si jej v systému přeregistrovat.

Pro převzetí vízového štítku je nutné předložit dokumenty potvrzující zajištěné ubytování v ČR – A ZDE JE VELKÁ ZMĚNA. Tímto dokladem může být:

  • Potvrzení o zajištění ubytování: Pokud dokládáte písemné potvrzení o zajištění ubytování, musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu / nemovitosti (pokud vám ubytování poskytuje fyzická osoba, použijte formulář pro fyzické osoby Pokud vám ubytování poskytuje právnická osoba, použijte formulář pro právnické osoby.
  • Nájemní nebo podnájemní smlouva: V případě, že dokládáte nájemní smlouvu, úředně ověřený podpis se nevyžaduje. Vaše dokumenty budou založeny do spisu, proto doporučujeme doložit úředně ověřenou kopii smlouvy.
  • Pokud doklad nepodepisuje majitel nemovitosti, je nutné doložit vztah mezi osobou, která doklad podepisuje, a vlastníkem nemovitosti (např. plnou mocí od majitele nebo ověřenou kopií nájemní smlouvy).
  • Doklad o ubytování nemusíte předkládat, pokud jste ubytováni v rámci státního systému humanitárního ubytování.

Možnost obnovy a platnost dočasné ochrany ✅

Dočasnou ochranu lze prodloužit jen v případě, že je platná. Pokud bylo držiteli dočasné ochrany po jejím udělení vyznačeno dlouhodobé vízum nebo dočasná ochrana v jiném státě, dočasná ochrana v ČR jim automaticky zaniká.

V případě zániku dočasné ochrany si může cizinec požádat o znovu udělení dočasné ochrany prostřednictvím KACPU, Ministerstvo vnitra ale bude znovu posuzovat, jestli je na její udělení nárok. V mezidobí, kdy ukrajinský občan nebude mít platnou dočasnou ochranu, může sice pobývat až 90 dní bez víza na území ČR, ale nemůže legálně pracovat.

Pokud ukrajinský občan nemá nárok na dočasnou ochranu, ale má uděleno tzv. vízum strpění (kód D/VS/91 nebo D/SD/91) platnost tohoto víza se automaticky prodlužuje ze zákona do 31.3.2025, není potřeba je zvlášť prodlužovat. Pokud si držitel tohoto víza přeje získat nový vízový štítek, musí se za tímto účelem objednat na pracoviště OAMP.

Držitelé víz strpění nemají volný přístup na trh práce, pro výkon zaměstnání potřebují mít platné pracovní povolení vydané Úřadem práce. Pracovní povolení se na rozdíl od víz strpění automaticky neprodlužují, u těch je potřeba požádat Úřad práce o prodloužení ve lhůtě minimálně 30 dní předem.

Víza dočasné ochrany jsou vydávány všemi státy EU (mimo Dánska) na základě směrnice Rady EU číslo 2001/55/ES. Tato směrnice stanoví, že dočasnou ochranu je možno udělit maximálně na 3 roky. Tato lhůta vyprší v březnu 2025 a v tuto chvíli není jasné, jak bude EU po jejím uplynutí dále postupovat. Ukrajina jedná s EU, aby již tyto víza neprodlužovala.

Držitelé dočasné ochrany v současné době nemají možnost změnit účel pobytu a přejít na jiné pobytové oprávnění (např. zaměstnanecké karty). Jediná výjimka je možnost povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny, pokud držitel dočasné ochrany pobývá v ČR déle než 6 měsíců.

Od ledna 2024 mají držitelé dočasné ochrany vydané jiným členským státem EU možnost požádat o vydání zaměstnanecké karty prostřednictvím programu Kvalifikovaný zaměstnanec. O této možnosti jsme Vás informovali v předchozím newsletteru.

Newsletter 📧

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS. Stačí kliknout na tento odkaz a vyplnit svůj email.