Program Antivirus nová úprava

7. duben 2020

V úterý 31.3. vláda schválila novou úpravu programu Antivirus, který tak finalizuje svoji podobu. Antivirus se rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti o příspěvek na příslušný Úřad práce prostřednictvím webové aplikace zřízené speciálně za tímto účelem. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní, avšak zaměstnavatel musí mít k dispozici datovou schránku nebo elektronický podpis. Podrobný oficiální manuál k programu naleznete veřejněný na stránkách ministerstva.

Program Antivirus nová úpravaProgram Antivirus nová úprava


Novinkou v programu Antivirus je sloučení původních 5 skupin do 2 a to v tomto znění:

Program
Antivirus


Dobrou zprávou také je, že skutečnosti prokazující vazbu vzniku konkrétní překážky v práci na epidemiologickou situaci jak v ČR, tak v zahraničí (Režim B), nebudou po zaměstnavateli vyžadovány. Vzhledem k tomu, že se na mzdových nákladech v této situaci podílí jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel má se za to, že vznik překážky v práci je důvodný a je v zájmu zaměstnavatele, aby ke vzniku takovýchto překážek v práci nedocházelo.


V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro Vás.