Senát schválil očekávanou novelu zákoníku práce

25. červen 2020

Poslanecká sněmovna schválila dne 29. května 2020 ve třetím čtení novelu zákoníku práce, která bude výraznou pomocí zaměstnavatelům i rodinám. Přinášíme vám souhrn nejdůležitějších novinek. Tou nejvýraznější je ukotvení sdíleného pracovního místa, které zaměstnancům umožní lépe sladit pracovní a rodinný život. Pro zaměstnavatele je zároveň jednoduchým nástrojem na zavedení kratších pracovních úvazků bez složité administrativní zátěže.

Senát schválil očekávanou novelu zákoníku práceSenát schválil očekávanou novelu zákoníku práce

Dalšími novinkami jsou změny v doručování písemností zaměstnanci a zaměstnavateli a při vysílání zahraničních pracovníků v rámci poskytování služeb do České republiky. Dochází také k navýšení finanční náhrady pro pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a ke změnám ve výpočtu dovolené. Novela zákoníku práce má nabýt účinnosti 30. července 2020 s tím, že některé změny, například zavedení sdíleného pracovního místa nebo nová úprava výpočtu dovolené a náhrada újmy na zdraví, nastanou s účinností od 1. ledna 2021.


Více informací najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: ttps://bit.ly/2Bd6nfU