Sounáležitost a smysluplnost práce jsou trendy koronavirové doby

21. srpen 2020

Pandemie nového typu koronaviru ochromila nejen světovou ekonomiku, ale nemalé změny způsobila i na pracovním trhu. Zatímco loňské trendy v oblasti lidského kapitálu se zaměřovaly především na lidský a společensky odpovědný přístup, letošní největší prioritou je pro české firmy zejména sounáležitost zaměstnanců a smysluplnost práce, kterou považuje za důležitou až 91 % respondentů nedávného průzkumu společnosti Deloitte.

Sounáležitost a smysluplnost práce jsou trendy koronavirové dobySounáležitost a smysluplnost práce jsou trendy koronavirové doby

Společnosti by proto měly usilovat o to, aby každý zaměstnanec rozuměl nejen své roli ve firmě, ale také společnému cíli, kterého se snaží spolu s ostatními dosáhnout. Ztotožnění zaměstnance s firemní strategií totiž dle zmíněného průzkumu přispívá k dosažení vyššího výkonu celé firmy.

Důležitost rekvalifikace je u nás výrazně nižší než ve světě

K výrazným trendům dle průzkumu Deloitte patří i management znalostí, který je podstatný pro 76 % respondentů, a tzv. wellbeing, který pokládá za důležité 72 % dotázaných společností. Ačkoliv jsou tyto trendy klíčové také v globálním srovnání, jejich pořadí se mnohdy liší. Nejvýraznější rozdíl mezi českým výsledkem a světem můžeme pozorovat ve vnímání důležitosti rekvalifikace a rozvoje zaměstnanců. Zatímco v České republice je toto téma důležité pouze pro 46 % dotázaných společností, na celosvětové úrovni ho jako podstatné hodnotí 74 % respondentů.

Technologie jako součást pracovního týmu

Stále větší důraz je také kladen na technologie, jejichž implementace v rámci týmů i společnosti jako celku bude i nadále prioritou. Efektivní soužití lidí a technologií je tak jedním z témat, které se dostává díky aktuální situaci do popředí. Právě míra připravenosti na zapojení umělé inteligence do týmů je z pohledu českých i světových respondentů nejnižší, za připravené se považuje pouze čtvrtina respondentů. Způsob, jakým se připravit na užší soužití s technologiemi, které budou brzy běžnou součástí týmů, zůstává pro mnoho zaměstnavatelů stále otázkou.

Trendy v oblasti lidského kapitálu

/down/trendy-v-oblasti-lidskeho-kapitalu.png

Zdroj: https://bit.ly/3l4tIm5