Spolupráce se školami vám zajistí dostatek kvalifikovaných uchazečů

16. červen 2020

Z nejnovějšího průzkumu personální agentury Hofmann Personal vyplývá, že personalisty ve výrobních firmách nejvíce trápí nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Až 80 % firem musí kvůli nedostatku kvalifikovaných dělníků na trhu přijímat i méně kvalitní pracovníky, u kterých je však problémem vysoká fluktuace. Jak tento problém řešit? Například užší spoluprací se středními školami. I když tuto cestu volí pouze 9 % českých podniků, zkušenosti naznačují, že se vydaly správným směrem. Podpora škol a jejich studentů se jim totiž vrací v podobě kvalitních uchazečů o práci.

Spolupráce se školami vám zajistí dostatek kvalifikovaných uchazečůSpolupráce se školami vám zajistí dostatek kvalifikovaných uchazečů

„Spolupráce firem a škol je výhodná a obohacující pro obě strany. Studenti získají řadu cenných zkušeností a možnost uvést naučenou teorii do praxe, firmy zase příležitost během praxí vyhledávat nadané studenty a případně jim po absolvování školy nabídnout zaměstnání. Zároveň se dozví, co se absolventi ve škole nenaučí a čím je musí později provést samy. Právě nedostatečné propojení teorie a praxe považuji za jeden z největších problémů ve vzdělávání v dnešní době,“ říká Gabriela Hrbáčková, ředitelka agentury Hofmann Personal.

Pracovní návyky a doporučení

Potencionální zaměstnavatel má možnost ovlivnit pracovní dráhu takto vybraného absolventa hned v počátcích a naučit ho potřebné pracovní návyky. Dle průzkumu navíc jednoznačně nejlepší uchazeči chodí do firem na základě doporučení zaměstnanců. Dá se tedy předpokládat, že kvalifikovaní zaměstnanci doporučí další uchazeče z řad svých spolužáků.

Jak začít

Forem či způsobů, kterými mohou firmy a školy kooperovat, je mnoho a je jen otázkou dohody, kterou cestou se spolupráce vydá. Uvádíme pár příkladů:

  • Výuka expertů – lidé z firem obohacují výuku svými přednáškami z praxe
  • Konzultace pro pedagogy - později se může rozvinout i do společné přípravy výukových materiálů
  • Stáže a praxe – účastnit se jich mohou nejen studenti, ale i učitelé
  • Exkurze a dny otevřených dveří
  • Podpora při přípravě seminárních prací

Náš tip

Kompletní přehled nejen středních škol včetně aktuální nabídky oborů najdete např. na www.infoabsolvent.cz v sekci Kam na školu. Vhodnou střední školu lze také vyhledat na webu www.seznamskol.eu, v sekci Studijní obory si pomocí filtru vyhledáte zaměření nebo typ studia, který preferujete. Nápomocný může být také adresář škol a školských zařízení http://stistko.uiv.cz/registr/vybskolrn.asp zřízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Přehled středních a vyšších odborných škol mají na svých webových stránkách také jednotlivé kraje. Školy obvykle tyto spolupráce velmi vítají, proto není třeba obávat se oslovit je s konkrétní nabídkou. 

Řekněte si o podrobnější výsledky!

Zajímají vás další výsledky Hofmann Personal Monitoru? Máte zájem o analýzy za firmy různé velikosti a zaměření? Chcete vědět, jaký vývoj v oblasti HR očekávají ostatní personalisté? Zavolejte na telefon 702 214 278 nebo napište e-mail na kontakt@hofmann-personal.cz a řekněte si o podrobnou studii z průzkumu.

O projektu

Hofmann Personal Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside (www.b-inside.cz) pro společnost Hofmann Personal. Projekt dlouhodobě a systematicky sleduje vývoj v oblasti recruitmentu a staffingu v Česku a přináší personalistům ve firmách zajímavé informace – benchmarky, postupy, které se personalistům osvědčují, pohledy na situaci na trhu a výhledy do budoucna.

Aktuální vlna průzkumu proběhla na začátku roku 2020 a zúčastnilo se jí 228 respondentů, kteří jsou zodpovědní za řízení lidských zdrojů ve výrobních firmách s více než 200 zaměstnanci. Průzkum je reprezentativní a jeho výsledky jsou díky vysoké míře response rate (na dotazník odpovědělo 8 z 10 oslovených personalistů) velmi spolehlivé.