Umělou inteligenci typu ChatGPT v rámci personalistiky používá necelá pětina firem

5. říjen 2023

Jazykové modely umělé inteligence typu ChatGPT zažívají v posledních měsících velký boom. V osobní rovině mají své skalní příznivce i odpůrce, ale ani ve firemním prostředí zatím není na jejich používání jednotný názor. Zeptali jsme se proto personalistů v podnicích, jak se k těmto nástrojům staví v jejich firmách.

Umělou inteligenci typu ChatGPT v rámci personalistiky používá necelá pětina firemUmělou inteligenci typu ChatGPT v rámci personalistiky používá necelá pětina firem

Ve většině dotázaných podniků se vedení firmy zatím nijak nevyjadřuje k využívání umělé inteligence typu ChatGPT. Pokud již vedení nějaký postoj zaujímá, je většinou otevřený, ale nechává na každém, zda chtějí AI využívat či nikoliv. Aktuálně tedy využívá umělou inteligenci typu ChatGPT v rámci personalistiky necelá pětina dotázaných. Využívání AI v personalistice je častější ve velkých podnicích. Tam již využívají tyto nástroje k širšímu spektru činností.

Využití AI v HR 🤖

Nejčastějším využitím AI v personalistice je vytváření a textace náborových inzerátů. V podnicích nechávají umělou inteligenci také vytvářet různé materiály pro zaměstnance (11 %) či zodpovídat časté dotazy (10 %). Méně časté je využití umělé inteligence ke školení zaměstnanců či automatizaci administrativy. Personalisté, kteří AI při své práci využívají, říkají, že jim uspoří čas a práci. Je pro ně také zdrojem nových nápadů, inspirací, rozšířením kreativity.

Personalisté, kteří zatím AI ve své práci nevyužívají, nevidí v těchto nástrojích přínos. Nejsou si jisti, jak by jim umělá inteligence mohla pomoci v jejich práci, a obávají se rizik spojených s únikem informací, ztrátou dat a nespolehlivostí poskytovaných informací. Přesto však více než třetina dotázaných, kteří nástroje umělé inteligence používají, k nim nemá žádné výhrady.

Podle údajů z Eurostatu využívalo v roce 2021 nástroje umělé inteligence v Česku pouze zhruba 1 % podniků. „Z našeho průzkumu vyplývá, že pouze 17 % dotázaných firem začalo využívat umělou inteligenci v personalistice, 37 % se jí pak do budoucna věnovat vůbec neplánuje. Podle údajů z Eurostatu využívalo v roce 2021 nástroje umělé inteligence v Česku pouze zhruba 1 % podniků. Česká republika tedy v oblasti využití umělé inteligence za Evropou značně zaostává a zatím nedokázala využít její potenciál. A to nejen v oblasti náboru a personalistiky, ale také ve zjednodušení pracovních procesů nebo ve firemní komunikaci. “  komentuje výsledky průzkumu Gabriela Hrbáčková, ředitelka personální agentury Hofmann Personal.

Obrázek1.pngObrázek2.pngObrázek3.png

O průzkumu 📊  

Průzkum pro agenturu Hofmann Personal zrealizovala agentura B-inside na vzorku 260 respondentů z řad personalistů mezi náhodně vybranými výrobními, velkoobchodními a logistickými firmami v ČR, které zaměstnávají dohromady přibližně 135 tisíc zaměstnanců. Sběr dat probíhal od červenci a srpnu 2023.