Za hranicemi rutiny: Jak v českých firmách pomáhají zahraničním pracovníkům s adaptací?

28. listopad 2023

Na českém pracovním trhu je dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Podniky nemohou sehnat dobré elektrikáře, údržbáře, svářeče a další profese. Podle Hospodářské komory ČR zaměstnavatelé aktuálně postrádají cca 300 tisíc zaměstnanců a do 10 let jich bude na trhu práce chybět přes půl milionu. Českým podnikům tedy nezbývá než se po kvalifikovaných pracovnících poohlédnout v zahraničí. Zaměstnávání cizinců a pomoci s jejich adaptací na české prostředí se věnovala aktuální vlna výzkumného projektu Hofmann Personal Monitor, který probíhá 2x ročně mezi podniky s více než 100 zaměstnanci ve výrobě, velkoobchodě a logistice.

Za hranicemi rutiny: Jak v českých firmách pomáhají zahraničním pracovníkům s adaptací?Za hranicemi rutiny: Jak v českých firmách pomáhají zahraničním pracovníkům s adaptací?

Cizinci jsou dnes již běžnou součástí týmů v českých podnicích

Dělníky či manuálně pracující i z jiných zemí než z Česka a Slovenska zaměstnávají tři čtvrtiny (76 %) dotázaných podniků. Naprostou samozřejmostí je to v automobilovém průmyslu, kde cizince zaměstnává 97 % podniků. Naopak, ve velkoobchodě a logistice pracují cizinci méně často (63 %). Čím větší podnik, tím častěji v něm najdeme i pracující cizince.

Obrázek1.png

Vedou Ukrajinci, výjimkou však nejsou ani Poláci, Bulhaři či Rumuni

V podnicích, kde zaměstnávají cizince, najdeme nejčastěji pracovníky z Ukrajiny (69 %). S velkým odstupem následují Poláci (16 %), Bulhaři (12 %) a Rumuni (12 %). S ohledem na situaci na trhu práce by však bylo potřeba dostat do Česka daleko více cizinců. To je ale problém. „Dlouhodobě se v Česku nemění podmínky pro zaměstnávání cizinců. Kvóty pro zahraniční pracovníky jsou nedostatečné a vízový proces je pomalý a složitý. V tomto zaostává ČR například za Polskem, kde se díky změně migrační politiky a zjednodušení získávání víz v roce 2022 počet zahraničních zaměstnanců zdvojnásobil,“ komentuje výsledky Gabriela Hrbáčková, ředitelka personální agentury Hofmann Personal.

Snímek obrazovky 2023-11-28 094000.png

Podpora adaptace zaměstnanců

Většina podniků si je vědoma výzev, kterým čelí jejich zahraniční zaměstnanci, a snaží se jim pomáhat s adaptací. A to nejen v pracovní, ale i v osobní rovině. Běžná je pomoc na úřadech, v bankách, při hledání lékaře i hledání podnájmu či bydlení. Velmi často podniky také zajistí ubytovnu. Tato pomoc je důležitá pro hladkou integraci zaměstnanců do českého pracovního a společenského prostředí.

Pouze 27 % podniků svým zaměstnancům z ciziny žádnou pomoc tohoto druhu nenabízí. Nejčastěji to zdůvodňují tím, že jejich zahraniční zaměstnanci o takovou pomoc nestojí a vše si vyřídí sami. V pozadí však může stát i to, že v podniku nemají na takovou pomoc nastavené procesy. „Často se setkáváme s tím, že v podniku nemají interní kapacity, které by umožnily zajistit cizincům pomoc s adaptací. Nebo prostě neví, jak takovou službu zařadit do interních procesů. Víme však, že cizinci se při příchodu do nové země cítí často ztracení a pomoc potřebují a to že jsou na to sami, pak může vést i k větší fluktuaci. Klientům proto nabízíme, že tuto agendu převezmeme a se vším jim pomůžeme,“ dodává Gabriela Hrbáčková z Hofmann Personal.

Obrázek2.png   Obrázek3.png

 O průzkumu 📊

Průzkum pro agenturu Hofmann Personal zrealizovala agentura B-inside na vzorku 260 respondentů z řad personalistů mezi náhodně vybranými výrobními, velkoobchodními a logistickými firmami v ČR s více než 100 zaměstnanci. Sběr dat probíhal od červenci a srpnu 2023.