Změny v zákoně o pobytu cizinců platné od 1.7.2023

2. srpen 2023

Od 1.7. vstoupila v platnost novela zákona o pobytu cizinců a několik dalších souvisejících zákonů. Níže přinášíme přehled těch nejdůležitějších změn. 

Změny v zákoně o pobytu cizinců platné od 1.7.2023Změny v zákoně o pobytu cizinců platné od 1.7.2023
Registrace po příjezdu cizince do ČR:
 • Prodloužila se lhůta pro registraci na pracovišti OAMP ze 3 dnů na 30 dnů po příjezdu do ČR.
Místní příslušnost k podání žádosti o dlouhodobé vízum / dlouhodobý pobyt / trvalý pobyt:
 • Nově se přidává podmínka, že cizinec může podat žádost na zastupitelském úřadě ve státě, jehož není občanem, pouze pokud v něm oprávněně pobývá nepřetržitě minimálně 2 roky.
Zaměstnanecké karty:
 • Pokud není číslo volného pracovního místa přímo vyplněno v tiskopise žádosti o zaměstnaneckou kartu, musí nově cizinec při podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty předložit doklad o číselném označení volného pracovního místa (např. vytištěné údaje přímo z Centrální evidence volných pracovních míst).
Modré karty:
 • Modrá karta může být nově vydána s platností až na 3 roky (prodloužení o 1 rok).
 • K žádosti o vydání modré karty může být kromě pracovní smlouvy předložena i smlouva o smlouvě budoucí, v obou případech dostačuje smlouva uzavřená na dobu 6 měsíců (dříve musela být pracovní smlouva uzavřena minimálně na 1 rok).
 • Držitel modré karty nemusí žádat MV ČR o souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení, a to ani v prvních 2 letech pobytu. Stačí, když změnu do 3 dnů oznámí.
 • Držitel modré karty v jiném členském státě EU nemusí předkládat výpis z rejstříku trestů ze země původu a pokud prokáže, že pracoval na modrou kartu v jiné zemi EU minimálně 2 roky, nemusí předkládat ani doklad prokazující vysokou kvalifikaci.
 • Zákon nově připouští možnost doložení vysoké kvalifikace i odbornou praxí, nejen VŠ vzděláním.
Dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny:
 • Už o něj nemůže žádat zletilé dítě cizince s povoleným pobytem, i kdyby se jednalo o nezaopatřené dítě.
Dlouhodobé vízum / dlouhodobý pobyt za účelem strpění:
 • Nově nezaniká vycestováním z území ČR, ale až vycestováním z Schengenského prostoru (výjimkou jsou víza strpění vydávané v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině – ty jsou udělovány s vícenásobným vstupem a umožňují jejím držitelům vycestovat i mimo Schengenský prostor).
Dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnávání:
 • Nově mohou být udělována až na 9 měsíců místo dosavadních 6 měsíců.
 • Stále platí, že sezónní víza není možné prodloužit a jejich držitelé nemohou podat na území ČR žádost o jiné dlouhodobé vízum.
Trvalý pobyt:
 • Nově nemůže cizinec podat žádost o vydání trvalého pobytu, pokud na území ČR pobývá na základě tzv. fikce.
Správní poplatky:
 • V případě ztráty nebo poškození biometrického průkazu zaplatí držitelé povolení k dlouhodobému pobytu za nový průkaz místo 4.000 Kč jen 2.500 Kč (u dětí mladších 15 let jen 1.000 Kč).
Změny ve zdravotním pojištění dětí:
 • Od 1.1.2024 budou všichni cizinci mladší 18 let, kteří mají povolení k dlouhodobému pobytu, účastníky veřejného zdravotního pojištění. Nebudou si tak muset sjednávat komerční zdravotní pojištění. Nebudou ale pojištěnci státu, pojistné za ně bude platit zákonný zástupce.
Zveřejňování volných pracovních míst:
 • Úřad práce nenabízí a nezveřejňuje nabídky zaměstnání u zaměstnavatele, kterému byla pravomocně uložena pokuta vyšší než 50.000 Kč za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů (dříve nezveřejňoval nabídky zaměstnavatelů, kteří dostali pokutu v jakékoliv výši).
 • Ruší se test trhu práce pro modré karty.

Newsletter 📧

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS. Stačí kliknout na tento odkaz a vyplnit svůj email.