5 pracovněprávních novinek, o kterých byste měli vědět

27. říjen 2022

Zvýšení částky životního minima

5 pracovněprávních novinek, o kterých byste měli vědět5 pracovněprávních novinek, o kterých byste měli vědět

Od 1. července došlo ke zvýšení částky životního minima jednotlivce o 8,8 % z 4 250 Kč na 4 620 Kč. Navýšila se zároveň také nezabavitelná částka, která musí dlužníkům zůstat, na 9 416,25 Kč (3/4 součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení). Životní a existenční minimum se obvykle zvyšuje nařízením vlády k 1. lednu, za mimořádných okolností jej však může vláda zvýšit také mimo standardní termín valorizace, což je právě letošní případ.

Zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Součástí schváleného balíčku podpory zdravotně znevýhodněných je také zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání těchto osob. Maximální částka příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce se zvýšila z původních 13 600 Kč na 14 200 Kč, a to se zpětnou platností od 1. července. Na chráněném trhu práce je v současné době zhruba 65 tisíc osob se zdravotním postižením a jejich počet průběžně roste. Zvýšení příspěvku by tak mělo motivovat zaměstnavatele, aby pro tuto skupinu lidí vytvářeli více pracovních míst.

Úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

S účinností od 1. září 2022 se zvýšil průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a to o 5,2 %. Tato částka představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem před úrazem či onemocněním a příjmem po úrazu či zjištění nemoci z povolání, který zahrnuje vydělanou částku a také případný invalidní důchod.

Zvýšení limitu pro peněžitý příspěvek na stravování

S účinností od 20. 8. 2022 došlo nově ke zvýšení limitu pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti pro peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál). Maximální částka, která nepodléhá zdanění ani odvodu pojistného, je nově stanovena na 99,40 Kč za jednu směnu (doposud 82,60 Kč). 

Změna ve výši cestovních náhrad

Od stejného dne, tedy 20. 8. 2022 se mění také sazby pro tuzemské stravné. Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci z komerční sféry příspěvek nejméně 120 Kč, maximálně pak 284 Kč, pokud trvá pracovní cesta déle než 18 hodin. Pracovníci ve státní sféře pak mohou dostat nejvíce 340 Kč za každý kalendářní den.

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj email.