Cizinci jako řešení nedostatku pracovníků

10. listopad 2021

Jednou z cest, jak si zajistit nové pracovníky, je nábor ze zahraničí. Do budoucna s ním počítá až 60 % dotázaných personalistů, nejčastěji z automobilového průmyslu a ze strojírenství. Zaměstnavatelé, kteří již cizince zaměstnávají, jsou s nimi velmi spokojení, oceňují především jejich ochotu pracovat ve směnném provozu a o víkendech.

Cizinci jako řešení nedostatku pracovníkůCizinci jako řešení nedostatku pracovníků

Aktuálně se na nábor ze zahraničí spoléhá 57 % firem - častěji jsou to větší podniky, zahraniční firmy a oborově automobilový průmyslu a strojírenství. Zatímco podniky z velkoobchodu či logistiky cizince nejčastěji přijímají do kmene, automobilový průmysl spíš jako agenturní pracovníky. „Pokud průmyslové podniky nechtějí řešit problémy s nedostatkem lidských zdrojů, tak se v budoucnu zaměstnávání cizinců s největší pravděpodobností nevyhnou,” říká Gabriela Hrbáčková, ředitelka agentury Hofmann Personal s tím, že by s tím ani neměly otálet. I tyto zdroje totiž můžou brzy vyschnout a kdo zaváhá, bude muset hledat ve vzdálenějších lokalitách. To už však bude dražší a náročnější jak časově, tak i administrativně a finančně. „Firmám proto doporučujeme, aby si zaměstnávání cizinců vyzkoušely co nejdříve a nastavily si potřebné procesy týkající se například překladů manuálů nebo tlumočení jednotlivých procesů,“ dodává Bohumila Černochová, vedoucí pobočky Hofmann Personal v Ostravě.

/down/nedostatek-pracovniku-nazor.png

/down/zamestnavate-cizince.png


Cizinci nejčastěji zastávají nekvalifikované pozice

Nejčastěji zahraniční pracovníci ve firmách zastávají nekvalifikované pozice. Kvalifikovaní cizinci se objevují v průmyslových podnicích zejména ve strojírenství. „Je škoda, že v podnicích stále převažuje názor, že cizinci jsou vhodní zejména na nekvalifikované pozice. Z naší zkušenosti, i ze zkušenosti našich klientů, víme, že je možné najít i kvalitní cizince s potřebnou kvalifikací, kteří splňují všechna kritéria. A v podnicích jsou s těmito lidmi nadmíru spokojení,“ říká Bohumila Černochová. Spokojenost zaměstnavatelů s cizinci se ukazuje v průzkumech dlouhodobě. Zaměstnavatelé oceňují hlavně jejich ochotu pracovat ve směnném provozu či o víkendech.

/down/cizinci-pozice.png

/down/spokojenost-s-cizinci.png


Se zaměstnáváním cizinců pomohou agentury

Začít se zaměstnáváním cizinců může být pro firmu náročné. Vyplatí se tak obrátit na odborníky, kteří mohou personalistům poradit s administrativou, vízy, dokumentací a dalšími záležitostmi. Výhody, které podniku tito pracovníci přinesou, vynahradí možné počáteční těžkosti a firma může získat dlouhodobou konkurenční výhodu. Častou podmínkou pro kvalifikované cizince je možnost a ochota zůstat u zaměstnavatele delší dobu. Uznatelné doklady o kvalifikaci sice také požaduje více než polovina firem, pro 30 % ale naopak důležité nejsou. Více než polovina zaměstnavatelů vyžaduje také schopnost dorozumět se česky. Agentury se postarají nejen o celý proces náboru, ale také o jazykově vybavené koordinátory. „Koordinátoři se starají o zaškolení zahraničních pracovníků a jsou jim k dispozici v případě jakýchkoliv potíží. Pomáhají s veškerou komunikací mezi cizinci a česky hovořícími nadřízenými,“ dodává Lenka Rožnovská, specialistka agentury Hofmann Personal. Kromě pracovníků ze Slovenska u nás pracují nejčastěji lidé z Polska, Rumunska, Bulharska, Ukrajiny, Vietnamu, Srbska nebo Filipín.

/down/pozadavky-na-cizince.png

Řekněte si o další výsledky!

Zajímají Vás další výsledky Hofmann Personal Monitoru? Máte zájem o analýzy za firmy různé velikosti a zaměření? Chcete vědět, jaký vývoj v oblasti HR očekávají personalisté? Zavolejte na telefon 702 214 278 nebo napište e-mail na kontakt@hofmann-personal.cz a řekněte si o podrobnou studii z průzkumu.

O projektu

Hofmann Personal Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside (www.b-inside.cz) pro společnost Hofmann Personal. Projekt dlouhodobě a systematicky sleduje vývoj v oblasti recruitmentu a staffingu v Česku a přináší personalistům ve firmách zajímavé informace – benchmarky, postupy, které se personalistům osvědčují, pohledy na situaci na trhu a výhledy do budoucna. Aktuální vlna průzkumu proběhla v srpnu 2021 na vzorku 239 respondentů z řad personalistů výrobních, velkoobchodních a logistických firem. Šlo o organizace s více než 100 zaměstnanci.