Co byste měli vědět o kurzarbeitu?

5. srpen 2021

Od července letošního roku je součástí zákona o zaměstnanosti také tzv. kurzarbeit, neboli příspěvek v době částečné práce. Zaměstnavatelé, kteří nemohou svým pracovníkům z objektivních důvodů přidělit práci, jim tak díky státní podpoře mohou vyplácet náhradu mzdy v minimální výši 80 % jejich průměrného výdělku.

Co byste měli vědět o kurzarbeitu?Co byste měli vědět o kurzarbeitu?

Příspěvek kurzarbeit se objevil v několika evropských zemích již během ekonomické krize v roce 2009, u nás se však o něm začalo diskutovat až v průběhu pandemie koronaviru v loňském roce. Od července letošního roku pak stal systémovým nástrojem, který je součástí zákona o zaměstnanosti, a zaměstnavatelům i zaměstnancům nabízí pomocnou ruku v krizových situacích a obdobích, jako je ekonomická recese, živelné pohromy, kybernetické útoky nebo právě pandemie. I přesto, že je nyní kurzarbeit součástí zákona o zaměstnanosti, není možné příspěvek automaticky čerpat. Musí dojít nejdříve k jeho aktivaci, kterou stanoví vláda v případě mimořádných událostí. V krizových dobách si tak stát klade za cíl udržet alespoň přechodně co nejvíce pracovních míst. Zabrání tak masivnímu propouštění a růstu nezaměstnanosti. „Kurzarbeit nabízí řadu výhod pro všechny zúčastněné. Zaměstnanec nedostane výpověď a nepřijde o příjem, zaměstnavateli klesnou náklady související s náhradou mzdy a státu nebudou vznikat náklady související s nezaměstnaností,“ komentuje příspěvek Gabriela Hrbáčková, ředitelka personální agentury Hofmann Personal.

I přes zkrácenou pracovní dobu tedy zaměstnancům díky kurzarbeitu ušlý příjem doplatí stát. Zaměstnavatelům však i tak zůstává zachována povinnost určité finanční spoluúčasti na mzdových nákladech. Podpořeni navíc nebudou ti zaměstnavatelé, kteří své provozy úplně zavřou. Podmínkou pro poskytnutí náhrady nejméně ve výši 80 % průměrného výdělku je alespoň částečné odpracování týdenní pracovní doby (v rozsahu 20 – 80 % práce). Stropem pro příspěvek bude 1,5násobek celostátní průměrné mzdy a firma může podporu využívat nejdéle jeden rok. Zaměstnanci, na které bude pobírán příspěvek, budou také po stanovenou dobu chráněni před výpovědí.

/down/15.png

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj mail: http://eepurl.com/g8gcBb