CV je Vaší pozvánkou na pohovor

30. listopad 2019

Životopis je „informační listina“, která o Vás v co nejkratší podobě, vypoví potřebné informace s cílem otevřít si dveře na osobní pohovor.

CV je Vaší pozvánkou na pohovorCV je Vaší pozvánkou na pohovor

Během psaní životopisu mějte na paměti, na jakou pozici se hlásíte a jaké konkrétní požadavky má případný zaměstnavatel a podle toho svůj životopis můžete z části přizpůsobit.

Životopis neboli strukturovaný životopis, by měl být stručný, přehledný a graficky jednoduchý.


Základní pravidla psaní životopisu

  • Velikost životopisu by měla mít maximálně 2 strany
  • Rozdělte životopis do částí, jako jsou osobní údaje, fotografie, osobní cíl, vize. další části tvoří vzdělání, praxe, dovednosti a další vzdělávání, případně zájmy.
  • Do osobních údajů napište jen to základní informace, nepiště zdravotní stav, místo narození apod. Není potřebné. Důležitý je ale kontakt na Vás.
  • Do vzdělání neuvádějte ZŠ, personalista potřebuje vědět, jaké máte odborné vzdělání a také jaké máte případně kurzy či certifikáty dokazující vaši odbornost na konkrétní pozici.
  • Praxe je velmi důležitá. Ideální je, když popisujete svojí praxi od současného stavu dále do historie. Je potřeba uvést dobu, pracovní pozici a co jste konkrétně na pozici vykonávali.
  • Pokud jsou v inzerátu požadavky na vedení týmu lidí, nezapomeňte se zmínit, jak velký tým jste vedli, nebo na pozici vedoucí prodejny, bankovního úředníka, či skladníka, uveďte, že jste měli odpovědnost za zboží či finance, na pozici obchodního zástupce zase, že jste uzavřeli 18 obchodní smluv za 12 měsíců apod.


Je velice důležité, aby personalista z vašeho životopisu poznal, že jste ho tvořili přímo pro tohoto zaměstnavatele na tu konkrétní pozici. Musí být zřejmé, že o danou pozici máte vážný zájem.

Jakmile zaměstnavatel uvidí vaši motivaci, o to raději vás pozve na osobní setkání.