HR Pointy rozšířily povědomí o digitalizaci procesů v personalistice

8. prosinec 2021

Ve spolupráci s agenturou CzechInvest jsme letos na podzim uspořádali sérii devíti seminářů s názvem HR Point, jejichž tématem byl přínos digitalizace v HR procesech nejen v krizových dobách. Během těchto setkání jsme mimo jiné sbírali názory a zkušenosti personalistů s digitalizací jejich vlastních HR procesů a tyto výsledky bychom vám nyní rádi představili.

HR Pointy rozšířily povědomí o digitalizaci procesů v personalisticeHR Pointy rozšířily povědomí o digitalizaci procesů v personalistice

Od září do listopadu jsme se setkávali s personalisty napříč celou republikou, sdíleli novinky z praxe a diskutovali nad výzvami v oblasti lidských zdrojů a aktuální situací na trhu práce. Účastníci se také mohli dozvědět, jak probíhá a vypadá digitalizace v praxi, jaké oblasti HR raději nedigitalizovat a na co si dát pozor z hlediska legislativy.

Digitalizace jako důležitá součást HR

Z diskuzí na seminářích vyplynulo, že 83 % personalistů bere digitalizaci jako důležitou součást HR, pro zbylých 17 % naopak představuje spíše noční můru. Z benefitů personalisté zmiňovali především méně papírování, úsporu času i nákladů, větší efektivitu, přehlednost a celkové zrychlení jejich práce. Negativně vnímali digitalizaci v HR zejména personalisté, kteří měli obavu z nutnosti získání nových kompetencí a s tím spojené povinnosti absolvovat povinné školení a také určitý pocit odosobnění.

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je nejčastěji digitalizovanou oblastí

Z našeho šetření dále vyplynulo, že kompletně digitalizované HR procesy mají necelé 4 % dotazovaných. Alespoň část procesů má zdigitalizováno 41 % personalistů, dalších 38 % pak jen nutné minimum a téměř 6 % s digitalizací ještě nezačalo. Nejčastěji digitalizovanou oblastí je vzdělávání a rozvoj, dále pak nábor nových zaměstnanců a s ním spojený onboarding. Naopak proces odchodu zaměstnanců, tedy tzv. offboarding je nejméně digitalizovanou částí HR oddělení. Velkým potěšením pro nás je, že více než 94 % účastníků našich seminářů uvedlo, že budou po naší prezentaci nad digitalizací jejich HR oddělení pravděpodobně uvažovat. Nejatraktivnější se pro ně v tomto ohledu staly elektronické podpisy dokumentů, které by rádi více implementovali do své agendy. Pokud i vás zajímá toto téma podrobněji, doporučujeme k přečtení náš předchozí článek na blogu.

Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali všem zúčastněným za jejich aktivitu a zapojení a doufáme, že pro ně byly letošní HR Pointy stejně tak přínosné, jako byly pro nás.

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj mail: http://eepurl.com/g8gcBb