I přes propouštění v ČR panuje nedostatek uchazečů o práci, firmy se obávají rostoucích případů OČR a karantény

17. září 2020

I přesto, že 24 % firem muselo v posledním půl roce propouštět své zaměstnance, více než polovinu českých zaměstnavatelů stále trápí nedostatek uchazečů o jejich volné pracovní pozice. Nejvíce jim chybí odborné profese a operátoři výroby. Třetina firem se obává, že na podzim budou kvůli rostoucímu počtu neschopenek, OČR a karantén čelit nedostatku pracovníků.  Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury Hofmann Personal.

I přes propouštění v ČR panuje nedostatek uchazečů o práci, firmy se obávají rostoucích případů OČR a karantényI přes propouštění v ČR panuje nedostatek uchazečů o práci, firmy se obávají rostoucích případů OČR a karantény

Ze čtvrtiny firem, které v uplynulých měsících propouštěly, šlo v 66 % případů o důsledek pandemie koronaviru. Do následujícího období se dívá 28 % firem pozitivně, neboť očekává růst počtu zaměstnanců, 64 % zaměstnavatelů předpokládá, že stav zůstane víceméně nezměněný a pouhých 7 % počítá s mírným propouštěním. „Většina firem považuje za nepravděpodobné, že by musely začít výrazněji propouštět dokonce i po skončení vládní podpory, jako je Antivirus nebo kurzarbeit, kterou do současnosti využilo až 60 procent dotazovaných firem,“ uvádí Gabriela Hrbáčková, ředitelka personální agentury Hofmann Personal. S mírným poklesem nejčastěji počítají firmy napojené na automobilový průmysl.

Jasný plán, jak řešit nedostatek lidí, má jen každá pátá firma

Více než třetina (34 %) respondentů průzkumu společnosti Hofmann Personal vyjádřila obavy, že během podzimu a zimy budou v jejich provozech chybět pracovníci, kteří zůstanou doma z důvodu nemoci, OČR či karantény. Jasný plán, jak tuto situaci řešit, má ovšem připravený pouze každá pátá firma. Zaměstnavatelé, kteří přípravu nepodceňují, obvykle v případě výpadku lidí počítají s širším využitím agenturních pracovníků nebo brigádníků (34 %) nebo s vykrýváním chybějících zaměstnanců s pomocí přesčasů těch stávajících (25 %). Jen 16 % z nich by v takovém případě přistoupilo k omezení výroby a stejný podíl k náboru nových lidí. 

/down/graf2.png

Nejdůležitější je teď flexibilita

O širším využití agenturních pracovníků firmy přemýšlí zejména kvůli vyšší flexibilitě v případě nutného rychlého snižování či zvyšování stavu (53 %). Zaměstnavatelé také oceňují, že díky agenturním pracovníkům můžou snadno vykrývat špičky a absence (14 %). Zhruba třetina firem s 250 a více zaměstnanci dle průzkumu aktuálně využívá více agenturních zaměstnanců, než tomu bylo před krizí. „Nejčastěji využívají agenturní zaměstnance firmy ze segmentu automotive, logistiky nebo potravinářství. Jde zejména o společnosti, které mají aktuálně větší výkyvy v zakázkách a nedokáží svou výrobu z důvodu koronavirové situace dlouhodobě plánovat,“ vysvětluje Gabriela Hrbáčková.

Krizové plány máme, ale nevíme přesně, co v nich je

Pro případ mimořádných situací mají připravený krizový plán dvě třetiny dotázaných firem. Necelá polovina (42 %) personalistů z těchto firem ale neví, co tento plán obsahuje. Firmy, které krizový plán nemají, většinou říkají, že se na mimořádné situace dopředu nepřipravují a řeší je vždy až ve chvíli, kdy nastanou. „Krizové plány dnes většinou zahrnují i sérii opatření související s pandemií koronaviru. Jedná se však zejména o preventivní kroky proti šíření nákazy, jako je využívání roušek, desinfekce rukou, home office či oddělení směn za účelem omezení kontaktu pracovníků. Méně již tyto plány reflektují tolik případnou potřebu vykrytí výpadků pracovníků při jejich nemoci či OČR nebo dokonce při uvalení plošné karantény na celou firmu,“ říká Gabriela Hrbáčková a závěrem dodává: „Celkově výsledky našeho průzkumu ukazují, že se firmy nadcházejícího období nebojí. Pokud znovu nedojde k pozastavení celé ekonomiky jako na jaře, většina podniků krizi ustojí.“

/down/graf1.png

Řekněte si o podrobnější výsledky!

Zajímají Vás další výsledky Hofmann Personal Monitoru? Máte zájem o analýzy za firmy různé velikosti a zaměření? Chcete vědět, jaký vývoj v oblasti HR očekávají ostatní personalisté? Zavolejte na telefon 702 214 278 nebo napište e-mail na kontakt@hofmann-personal.cz a řekněte si o podrobnou studii z průzkumu.

O průzkumu

Hofmann Personal Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside (www.b-inside.cz) pro společnost Hofmann Personal. Projekt dlouhodobě a systematicky sleduje vývoj v oblasti recruitmentu a staffingu v Česku a přináší personalistům ve firmách zajímavé informace – benchmarky, postupy, které se personalistům osvědčují, pohledy na situaci na trhu a výhledy do budoucna.

Aktuální vlna průzkumu proběhla v srpnu 2020 na vzorku 206 respondentů z řad personalistů výrobních a logistických firem a společností z oboru obchodu a služeb. Šlo o organizace s více než 100 zaměstnanci.