I.K. Hofmann se stává součástí světové organizace WEC

20. únor 2023

Začátkem letošního roku se společnost I. K. Hofmann stala součástí světové organizace World Employment Confederation (WEC). WEC se sídlem v Bruselu zastupuje globální zájmy sektoru HR služeb a pracuje na zvýšení povědomí o důležitosti a hodnotě sektoru HR služeb pro trh práce a ekonomiku.

I.K. Hofmann se stává součástí světové organizace WECI.K. Hofmann se stává součástí světové organizace WEC

Sonja Heinrich, členka výkonného výboru I. K. Hofmann GmbH a prezidentka I.K. Hofmann USA, vidí členství ve WEC jako účelný krok. „Měnící se pracovní svět nezná hranice. Proto musíme čelit mezinárodním výzvám. K tomu je nutné vést dialog s vhodnými partnery. WEC to umožňuje."

Cílem organizace WEC je propagovat sektor zaměstnanosti jako klíčového hráče při utváření budoucnosti práce a prosazovat podporu růstu a rozvoje sektoru. Prostřednictvím spolupráce se WEC snaží zlepšit konkurenceschopnost a udržitelnost sektoru zaměstnanosti.

„Cítíme se nesmírně poctěni, že jsme součástí globální rodiny WEC,“ řekla paní Heinrichová. „A jako nový člen se již nemůžeme dočkat, až budeme sdílet zkušenosti s ostatními členy a budeme společně rozvíjet nápady pro budoucnost HR managementu.“

Na celosvětové úrovni zastupuje WEC organizace působící na trhu práce v 50 zemích a poskytuje přístup k mezinárodním politickým činitelům s rozhodovací pravomocí (ILO, OECD, Světová banka, IWF, IOM, EU) a zainteresovaným stranám (odbory, akademická obec, think tanks, NGOs).

Její členové navíc nabízejí přístup na trh práce a ke smysluplné práci více než 70 milionům lidí na celém světě.

Přečtěte si článek od organizace WEC, která vítá I. K. Hofmann GmbH jako nového partnera.