Jak je to s GDPR v rámci povinného testování zaměstnanců ve firmách?

26. březen 2021

Povinnost testovat zaměstnance na přítomnost nákazy COVID-19 je zaměstnavatelům nařízena mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Nově se tato povinnost navíc rozšiřuje na zaměstnavatele s 10 a více zaměstnanci, kteří musí zajistit testování svých pracovníků tak, aby počínaje 26. březnem nevstoupil na pracoviště netestovaný zaměstnanec.

Jak je to s GDPR v rámci povinného testování zaměstnanců ve firmách?Jak je to s GDPR v rámci povinného testování zaměstnanců ve firmách?

„Upřesnění mimořádného opatření z 9. března ujasnilo, že za zaměstnance se považují také dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce. Společnosti tak mohou testovat jak své kmenové zaměstnance, tak i ty přidělené agenturou. Na pojišťovnu si tak mohu uplatnit testy v jednotném seznamu za celou společnost,“ říká Gabriela Hrbáčková, ředitelka společnosti Hofmann Personal.

Zaměstnavatelé při plnění uložené povinnosti zpracovávají osobní údaje. Důvodem ke zpracování takových údajů je nejen doklad o respektování nařízení Ministerstva zdravotnictví, ale také potřeba předložení výkazu testovaných zaměstnanců zdravotním pojišťovnám ke zpětnému proplacení příspěvku na antigenní testy. Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví dle obecného nařízení je při testování zaměstnanců zpracovávána také zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu. Samotné záznamy o provedení testů u jednotlivých zaměstnanců je možno využívat pouze v přímé souvislosti s plněním povinností uložených mimořádným opatřením.

„Při přípravě vnitřních směrnic a poučení je potřeba pamatovat na to, že i tyto záznamy mohou obsahovat pouze základní identifikační údaje zaměstnance (jméno, příjmení, číslo pojištěnce), údaje o zdravotní pojišťovně zaměstnance, údaje o přesném čase provedení testu a jeho výsledek. Toto samozřejmě platí i pro potvrzení o prodělání COVID – 19 nebo potvrzení o provedeném očkování,“ říká Lenka Rožnovská, kontaktní osoba GDPR společnosti Hofmann Personal. Zaměstnavatelé musejí zajistit, aby osobní údaje byly zpracovávány s co nejvyšší ochranou soukromí, tedy aby nebyly zpřístupněny neomezenému počtu osob. Samotná evidence provedených testů zaměstnanců musí být náležitě zabezpečena a přístup k ní by měly mít pouze osoby pověřené plněním úkolů k dodržování mimořádného opatření.

Více informací k vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů najdete na: https://bit.ly/3c4Qlo5

Další vyjádření k tomuto tématu vydala také společnost Deloitte: https://bit.ly/3vR7HMY

Podívejte se také na nejčastější otázky a odpovědi týkající se testování ve firmách: https://bit.ly/3r7A5ak

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj mail: http://eepurl.com/g8gcBb