Jak motivovat dělníky a manuálně pracující?

14. květen 2020

Personalisté dnes hledají dělníky a manuálně pracující všude, kde se dá. Na trhu je jich totiž nedostatek a pokud již nějací k dispozici jsou, jejich kvalita není nejlepší (viz článek Jak na nábor dělníků a manuálně pracujících). V náborových inzerátech se firmy předhánějí v nabízených benefitech, příplatcích, pojištění, náborových příspěvcích apod. Na co se ale dělníci ptají nejčastěji? O co mají největší zájem? Odpověď nám mohou dát výsledky březnové vlny průzkumu Hofmann Personal Monitor.

Jak motivovat dělníky a manuálně pracující?Jak motivovat dělníky a manuálně pracující?Personalisté ve výrobních firmách se shodli na tom, že manuálně pracujícím jde zejména o výši základní odměny za práci. Teprve poté se ptají na ostatní benefity. Tyto výsledky zřejmě nikoho nepřekvapí. Zajímavá je však pomyslná třetí a pátá příčka – jistota zaměstnání, dobrá pověst firmy a firemní kultura. „Řada personalistů už dnes ví, že peníze a benefity nabízí každý, ale dobrý přístup k zaměstnancům, jistota v podobě smlouvy na delší dobu a dobrá pověst firmy hraje při výběru zaměstnavatele důležitou roli.Zejména kvalifikovaní dělníci k těmto faktorům často přihlížejí, a kromě nich posuzují i to, zda náplň práce odpovídá jejich zaměření.“ říká k tomu Gabriela Hrbáčková, ředitelka personální agentury Hofmann Personal.Z konkrétních benefitů, které fungují jako motivace manuálně pracujících, uváděli personalisté nejčastěji stravenky, možnost stravování a výši příspěvku na stravu. Potvrzuje se, že právě tento benefit je v Česku nejoblíbenějším, a to napříč zaměstnaneckým spektrem.

Teprve na dalších příčkách se umístily benefity jako dovolená nebo připojištění. Pro řadu pracujících (zejména těch kvalifikovaných) je důležitá také organizace pracovní doby. Naopak, velmi zřídka zaznívaly benefity jako multisport karty, cafeterie či různé poukázky. Ty mohou dobře fungovat u administrativních pozic, specialistů či manažerů, pro dělníky se však příliš nehodí.


Řekněte si o podrobnější výsledky!

Zajímají Vás podrobnější výsledky a rozdíly mezi benefity pro kvalifikované a nekvalifikované dělníky Chcete vědět, jaký vývoj v oblasti HR očekávají ostatní personalisté ve výrobě? Zavolejte na telefon  702 214 278 nebo napište e-mail na kontakt@hofmann-personal.cz a řekněte si o podrobnou studii z průzkumu.


O projektu

Hofmann Personal Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside (www.b-inside.cz) pro společnost Hofmann Personal. Projekt dlouhodobě a systematicky sleduje vývoj v oblasti recruitmentu a staffingu v Česku a přináší personalistům ve firmách zajímavé informace – benchmarky, postupy, které se personalistům osvědčují, pohledy na situaci na trhu a výhledy do budoucna.

Aktuální vlna průzkumu proběhla na začátku roku 2020 a zúčastnilo se jí 228 respondentů, kteří jsou zodpovědní za řízení lidských zdrojů ve výrobních firmách s více než 200 zaměstnanci. Průzkum je reprezentativní a jeho výsledky jsou díky vysoké míře response rate (na dotazník odpovědělo 8 z 10 oslovených personalistů) velmi spolehlivé.