Jak získat čas navíc a zlepšit svůj time management?

7. duben 2021

S příchodem informační společnosti se efektivní řízení času stalo důležité v pracovním i soukromém životě. Správná organizace činností vám nezajistí jen méně stresu a vyšší produktivitu i efektivitu všech činností, které vykonáváme, ale může vám také pomoci k dosažení důležitých životních a kariérních cílů. Jaké nástroje a postupy využít, abychom získali tu nejcennější komoditu, tedy čas navíc?

Jak získat čas navíc a zlepšit svůj time management?Jak získat čas navíc a zlepšit svůj time management?

Stanovte si cíle

Stanovte si cíle, kterých chcete dosáhnout. Využít můžete např. metodu SMART, díky které budou vaše cíle více strukturované a lépe sledovatelné. Díky této metodě budou vaše cíle konkrétní (Specific), měřitelné (Measurable), dosažitelné (Attainable), smysluplné (Relevant) a časově vymezené (Timely).

Plánujte dopředu

Ujistěte se, že každý den začínáte s jasnou představou o tom, co musíte udělat. Na konci každého pracovního dne si tak můžete např. připravit seznam úkolů na den následující. Činnosti si seskupte dle charakteru práce a zvolte si čas, kdy se budete jednotlivým částem věnovat. Velké projekty si rozdělte na menší kousky, ve kterých se budete lépe orientovat a množství práce nebude působit tak hrozivě.

Přiřaďte úkolům priority

Svým úkolům stanovte priority na základě důležitosti a naléhavosti. V rámci svých každodenních úkolů si promyslete, co je třeba splnit hned, které části lze delegovat, a které činnosti je možné odložit na později. Zatímco někdo upřednostňuje začít odbavením těch nejnáročnějších položek, jiný naopak preferuje jednodušší úkoly na rozjezd.

Nastavte si termíny

Časové omezení pro dokončení úkolů vám pomůže práci snáze a efektivněji dokončit. Pokud je to možné, dejte si dostatečnou časovou rezervu, ať vás plnění nestresuje. Dobrým tipem je také tzv. „falešný deadline“, tedy vlastní a přísnější termín odevzdání, který vás donutí zvládnout věci včas. Nastavení termínů je zásadní zejména u delších projektů, které máme tendenci považovat za stále nehotové, pokud si neurčíme jasný termín odevzdání. 

Myslete i na odpočinek

Bez pauzy a odpočinku je těžší zůstat soustředěný a motivovaný. Mezi úkoly si naplánujte pauzu, abyste si vyčistili hlavu a osvěžili se. Zvažte krátký spánek, krátkou procházku nebo meditaci. Zároveň se zkuste každou hodinu lehce protáhnout - pomůžete tak nejen svým zádům, ale podpoříte své soustředění na další práci.

Využívejte pomocníky

Nebojte se využívat pomůcek, které vám organizaci práce usnadní. Kromě standardních diářů, kalendářů či lepítek můžete vyzkoušet také dnes populární „to-do“ listy, které si budete postupně odškrtávat. V současné době však existuje také řada elektronických ekvivalentů, kde je možné takový seznám nalézt a aktivně ho používat. V elektronickém prostředí pak naleznete také spoustu aplikací pro mobily i laptopy, které podporují množství metod pro filtrování a řazení seznamu úkolů. Spousta takových programů dokonce podporuje řízení úkolů pro více uživatelů. Jedna osoba tak může zadávat úkoly i dalším lidem.

Zvládáte time management, ale nemáte ho kde využít? Vyberte si z našich aktuálních volných pozic!

Newsletter

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS! Stačí kliknout na odkaz a vyplnit svůj mail: http://eepurl.com/g8gcBb