Konzervativní, ale zkušení Baby boomers vs. inovativní, ale neloajální generace Z

16. září 2020

Společně tvoří čtvrtinu pracovní síly v České republice a zároveň stojí na opačných pólech věkové osy. Řeč je o zkušených pracovnících ve věkové skupině 55+, často označovaných jako tzv. Baby boomers, a o generaci Z, do níž patří mladí lidé narození po roce 1995. Víte, s čím vám zástupci těchto generací mohou v práci pomoci? A víte, jak je získat a motivovat?

Konzervativní, ale zkušení Baby boomers vs. inovativní, ale neloajální generace ZKonzervativní, ale zkušení Baby boomers vs. inovativní, ale neloajální generace Z

Nedávný průzkumu společnosti LMC ukázal, jak jsou na trhu práce zastoupeny jednotlivé generace. V minulém příspěvku jsme rozebrali dvě nejpočetnější skupiny, generaci X a Y, dnes přinášíme pohled na potřeby a motivátory menší, přesto velmi významné části českých pracovníků.

Naučte se využívat předností starších zaměstnanců, jejich podíl poroste!

Tzv. baby boomers jsou dnes nejstarší generací zastoupenou na trhu práce. Jejich označení pochází z USA a jde o lidi narozené v době ekonomické prosperity následující po 2. světové válce, tedy v letech 1946 – 1964. V našich zeměpisných šířkách o této generaci nejčastěji hovoříme jako o věkové skupině 55+. Díky svému věku a životním zkušenostem jsou konzervativnější a moderní technologie nepovažují za tak důležité jako mladší generace, protože do jejich života začaly pronikat až ve vyšším věku. Od zaměstnavatele chtějí především stabilitu, jistotu zaměstnání, úctu a dobré mezilidské vztahy. Jsou velmi loajální a na svém pracovním místě zůstávají o mnoho let déle než jejich mladší kolegové. Například ve srovnání s pracovníky do 34 let je jejich míra fluktuace jen třetinová. Je to způsobeno i obavami, že by kvůli věku už další uplatnění nenašli. V práci proto si proto obvykle ani nestěžují.

Lidé nad 50 let tvoří celou jednu třetinu ze všech nezaměstnaných v ČR. HR je totiž často podceňuje nebo opomíjí. Do budoucna však bude nutné, aby se firmy naučily přednosti starších zaměstnanců využívat, jejich podíl bude totiž v následujících letech přibývat. „Zaměstnavatelé by se měli přizpůsobit této rostoucí skupině pracovníků např. nabízením flexibilních úvazků, dále pak náborem, který se vyhýbá věkové diskriminaci, nebo také vyšším zapojením zkušených pracovníků do práce s mladými a nováčky. Právě možnost předávat své zkušenosti mladším může být pro mnohé výrazným motivátorem,“ říká Lenka Rožnovská, HR specialistka společnosti Hofmann Personal a dodává: „Dobrým nástrojem může být i rotace práce, která může ve spolupráci s BOZP předcházet velkému přetížení a s tím spojenými zraněními, neschopenkami či předčasnými důchody. Zejména ve fyzicky náročných povoláních mohou být pracovníci vybaveni pracovními nástroji, které snižují fyzickou zátěž a zároveň se v rámci vzdělávání naučit lehčí manuální nebo administrativní práce, tak aby si mohli ulevit od těžké fyzické práce.“

Značka zaměstnavatele a inovativnost – 2 důležité aspekty pro nejmladší generaci

Generace Z je aktuálně nejmladší generací zastoupenou na trhu práce. Její příslušníci se narodili po roce 1995, je tedy logické, že zatím pracuje jen necelá třetina z nich a zbytek je ještě na školách. Zástupce této generace lákají nové zážitky a technologické trendy. Na technologiích de facto vyrostli a berou je jako přirozenou součást svého života.

Důležitější než peníze je pro ně značka zaměstnavatele, smysluplnost práce, možnost kariérního růstu a učení se něčemu novému a zajímavému. Hlavním parametrem spokojenosti u současného zaměstnavatele je pro ně často pracovní atmosféra ve firmě. Chtějí sbírat zkušenosti rovnou v pracovním procesu a ve velkých organizacích pracují jako nezávislé jednotky. Využívají online výzkumy, virtualizaci a řeší inovace. Chtějí věci dělat efektivněji a inovativně. V porovnání se staršími generacemi je Generace Z nejméně loajální. V práci očekávají rovnost a volnost. Jsou týmovější než Generace Y.

/down/generace-2.png

Zdroj: https://bit.ly/3jAWLwb