Legislativní novinky roku 2024: Zvýšení minimální mzdy, změny v DPP a další změny

4. březen 2024

Rok 2024 přináší významné změny v legislativě iniciované vládním konsolidačním balíčkem. Tyto změny zahrnují oblasti jako je sazba DPH, pracovní trh, důchody a další. Některé přinášejí zpřísnění, zatímco jiná zjednodušují, harmonizují nebo dokonce ruší existující právní úpravy. O jaké změny se jedná?

Legislativní novinky roku 2024: Zvýšení minimální mzdy, změny v DPP a další změnyLegislativní novinky roku 2024: Zvýšení minimální mzdy, změny v DPP a další změny

Podpora v nezaměstnanosti 💼

Podmínky pro získání podpory v nezaměstnanosti se zpřísňují. Po vyčerpání části podpory a nástupu do zaměstnání je možné znovu žádat o podporu na Úřadu práce ČR až po šesti odpracovaných měsících. V případě úplného vyčerpání podpory je vyžadováno devět měsíců odpracování, než je opět možné žádat o podporu. Novinkou je možnost získat podporu v nezaměstnanosti ihned po ukončení pracovního poměru bez ohledu na vyplacení odstupného.

Minimální mzda 💰

Od ledna vzrostla minimální mzda o 1600 korun na 18 900 korun, což představuje zvýšení o 9,2 %. Toto zvýšení ovlivňuje i minimální odvody na zdravotní pojištění, které se zvedly na 2 552 korun. Zvýšilo se také mzdové kritérium pro zaměstnávání cizinců přes program Kvalifikovaný zaměstnanec (1,2 násobek zaručené mzdy) na 22 680 korun pro 1. skupinu prací.

Dohoda o provedení práce (DPP) 📝

Níže je popsáno, jaké změny by měly zatít u DPP fungovat od 1.7. 2024 - nicméně v tuto chvíli se připravuje další novela zákona, která by změny v pojištění dohodářů odsunula až na 1.1. 2025 a vše zásadně zjednodušila. V návrhu je jedna primární dohoda na 10 000 Kč měsíčně a pak možnost dalších dohod ve výši 4 000 Kč měsíčně bez odvodů. Vše nad tuto částky již bude s odvody. Zároveň by měl fungovat systém, kde okamžitě zjistíte, zda daný zaměstnanec již někde čerpá tu primární dohodu nebo ne. Znění zatím není k dispozici – dáme Vám vědět, jakmile bude. Zatím tedy pořád platí nastavení viz. níže.

Od 1. července 2024 začne platit nová právní úprava týkající se zaměstnávání na dohodu o provedení práce (DPP). Tato úprava nově stanovuje dva limity pro účast zaměstnance na pojištění při práci na DPP.

První limit platí pro zaměstnance pracující na DPP u jednoho zaměstnavatele. Účast na nemocenském pojištění vznikne, pokud měsíční příjem z DPP přesáhne 25 % průměrné mzdy.

Druhý, vyšší limit platí v případě, že zaměstnanec pracuje na DPP u více zaměstnavatelů. Příjmy získané u všech zaměstnavatelů se sčítají a rozhodujícím faktorem je, zda dosáhnou 40 % průměrné mzdy. Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude odvedeno pojistné. Z jeho mzdy se odečte 6,5 % pojistného, zatímco zaměstnavatel odvede pojištění ve výši 24,8 %.

Pro účely kontroly tohoto opatření bude zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod. Počet uzavřených DPP není omezen, avšak platí limity 10 000 korun měsíčně u jednoho zaměstnavatele a 300 odpracovaných hodin ročně.

Nárok na dovolenou a příplatky: Od ledna 2024 mají “dohodáři” pracující na základě DPP nebo DPČ také nárok na dovolenou, pracují-li v daném roce nepřetržitě minimálně 4 týdny a odpracují alespoň 80 hodin. Také mají nárok na příplatky za práci o víkendech, svátcích, noční směny nebo v podmínkách ztíženého prostředí.

Práce z domova / Práce na dálku 💻

Některá pravidla pro práci z domova byla zavedena již v říjnu 2023, zatímco další začala platit od ledna 2024. Úprava stanovuje požadavek na písemnou dohodu týkající se práce na dálku. Zaměstnanci, kteří mohou požádat o tuto formu práce, zahrnují těhotné ženy, rodiče pečující o děti mladší devíti let a dlouhodobí pečovatelé osob závislých na péči druhých.

Zaměstnavatel není povinen vyhovět žádosti, ale je povinen písemně zdůvodnit své rozhodnutí, pokud ji odmítne. Nově je také zakotven nárok na náhradu nákladů od zaměstnavatele, buď paušálně, nebo na základě doložených výdajů, nebo se zaměstnavatel se zaměstnancem písemně dohodnou, že náhrady zaměstnanci nepřísluší. Uzavírání nebo rušení pracovních smluv může probíhat elektronicky, včetně prostřednictvím e-mailu.

Zaměstnanecké benefity 🎁

Nepeněžní benefity jsou osvobozeny od daně, pokud jejich celkový roční limit nepřesáhne polovinu průměrné mzdy, který činí 21 983 korun. Překročení tohoto limitu znamená povinnost dodatečného zdanění a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Do limitu se započítávají benefity poskytované prostřednictvím elektronických eBenefitů i poukázek, ale i další výhody jako například nadstandartní lékařská a zdravotní péče, vzdělávací kurzy, příspěvky na dětské letní tábory a knihy, nebo karta MultiSport.

Do limitu naopak není potřeba zahrnout penzijní nebo životní pojištění, pro které platí samostatný limit 50 000 Kč, firemní automobil k osobním účelům a stravování (stravenky, občerstvení na pracovišti).

Nemocenské pojištění 🏥

Od 1. ledna 2024 bylo opětovně zavedeno nemocenského pojištění zaměstnanců ve snížené výši 0,6 %.

Slevy na dani 🏷️

Bylo zrušeno školkovné ve výši 17 300 korun ročně, na které měly rodiny nárok při umístění dítěte do školky. Došlo ke zrušení daňové slevy pro studenty ve výši 4 020 korun ročně. Slevu na manželku/manžela bude možné uplatnit pouze pro ty, kteří žijí ve společné domácnosti a pečují o dítě do 3 let.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 👨🏻‍💻

Od ledna 2024 došlo ke zvýšení záloh na sociální a zdravotní pojištění a také k úpravě paušální daně pro osoby samostatně výdělečně činné.

Minimální záloha na sociální pojištění při hlavní činnosti se zvyšuje na 3 852 korun měsíčně, což je o 908 korun více. Minimální záloha na zdravotní pojištění se zvyšuje na 2 968 korun. Minimální platba pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění se zvyšuje na 216 korun. Při vedlejší činnosti se minimální záloha na sociální pojištění zvyšuje na 1 413 korun.

ČSSZ spustila novou online službu: Česká správa sociálního zabezpečení v lednu spustila novou službu ePortálu ČSSZ, kde OSVČ najdou veškeré informace o aktuálním stavu pohledávek, vyúčtování přehledu o příjmech a výdajích a další údaje. ČSSZ tak již nebude rozesílat vytištěné roční vyúčtování záloh na pojistné na důchodové pojištění poštou.

Zvýšení důchodů 📈

Změny v důchodovém systému zahrnují valorizaci důchodů. Od roku 2024 se základní výměra starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů zvyšuje o 360 Kč na 4 400 Kč měsíčně. Od 1.října 2023 došlo k úpravě obecných pravidel pro zvyšování důchodů, nově se výpočet zvýšení odvíjí pouze od indexu spotřebitelských cen domácností důchodců.

Další úpravou je změna podmínek pro udělení předčasného starobního důchodu. Maximální doba, po kterou lze uplatnit předčasný důchod, se zkracuje na 3 roky. Potřebná doba pojištění se prodlužuje z 35 na 40 let (platné od 1. října 2024).

Procentuální výměra za předčasnost se snižuje o 1,5 procentního bodu vzhledem k výpočtovému základu. Valorizace procentuální výměry uděleného důchodu nastává až od ledna následujícího kalendářního roku po dosažení důchodového věku zaměstnancem.

Od 1. prosince 2023 je nově možné podat žádost o důchod online. Žádost o důchod lze podat prostřednictvím ePortálu ČSSZ,a to s využitím elektronické identifikace.

Další legislativní změny 📋

Dálniční známka se od 1. března 2024 zdražuje na 2 300 korun, zatímco měsíční známka zlevňuje na 430 korun a 10denní na 270 korun. Nově se zavádí i denní známka za 200 korun. Bude zavedeno nové pravidelné valorizační schéma, které se zaměří především na aktuální úroveň inflace.

Nová aplikace eDoklady, kterou mohou lidé využívat při prokazování se na úřadech, byla spuštěna v lednu 2024. Od samého začátku budou ministerstva a některé obce uznávat novou elektronickou verzi občanského průkazu jako platný doklad totožnosti, od poloviny roku se k nim přidají i finanční úřady a úřady práce.

Nové sazby DPH. Došlo k sjednocení dvou snížených sazeb (15 % a 10 %) do jedné společné ve výši 12 %. Od 1. ledna 2024 tak nově platí tyto tři sazby DPH: základní 21 %, snížená 12 % a nulová 0 %. Vybrané zboží a služby budou tak přesunuty ze snížené sazby DPH do základní, knihy budou zcela osvobozeny od DPH.

Daň z nemovitosti se zvyšuje v průměru na 1,8 násobek. Míra zvýšení se bude lišit podle jednotlivých měst. Výnos z daně zůstává v obcích, které získávají větší pravomoc v zdanění zemědělských pozemků, a od roku 2025 se automaticky navyšuje o inflaci.

Rodičovský příspěvek se zvyšuje z 300 000 korun na 350 000 korun (v případě vícerčat z 450 000 korun na 525 000 korun) s novou maximální dobou čerpání 3 roky. Tyto úpravy platí pro děti narozené od 1. ledna 2024 nebo děti, které jsou od tohoto data svěřeny do trvalé péče místo rodičovské péče.

Státní podpora stavebního spoření se od 1. ledna 2024 snižuje na 5 % z ročně uspořené částky, maximálně však z 20 000 korun, což snižuje maximální příspěvek z 2000 Kč na 1000 korun za rok. Tato změna platí jak pro nové, tak pro existující smlouvy. Státní podpora penzijního spoření se mění, s minimální částkou pro získání státního příspěvku 500 korun a maximální částkou 1700 korun.

Newsletter 📧

Chcete-li pravidelně dostávat informace o aktuálním vývoji nezaměstnanosti a dalších novinkách z pracovního trhu a HR, odebírejte náš zpravodaj HOFMANN NEWS. Stačí kliknout na tento odkaz a vyplnit svůj email.