Nebojte se zaměstnávat pracovníky ze zahraničí

29. červenec 2020

Z průzkumu personální agentury Hofmann Personal z března 2020 vyplývá, že před pandemií zaměstnávalo zahraniční pracovníky až 70 % velkých výrobních firem. I díky oboustranné spokojenosti nyní podniky postupně řeší jejich návrat a opětovné zaměstnání. Zaměstnavatelé si chválí zejména jejich ochotu pracovat a vyjít zaměstnavateli časově vstříc. I přes jazykovou bariéru nemají cizinci podle personalistů problém zapadnout do kolektivu.

Nebojte se zaměstnávat pracovníky ze zahraničíNebojte se zaměstnávat pracovníky ze zahraničí

Jednou z možností, jak vyřešit nedostatek dělníků a manuálně pracujících, je najmout zahraniční pracovníky. Až 77 % dotazovaných firem je s jejich zaměstnáváním spokojeno. České firmy zaměstnávají nejčastěji pracovníky z Ukrajiny, Slovenska, Polska, Rumunska, Bulharska, ale i dalších zemí. Největší spokojenost potom panuje u pracovníků z Ukrajiny.

/down/spokojenost.png

/down/narodnosti.pngOboustranná spokojenost

Firmy často přehlížejí výhody, které zaměstnávání cizinců přináší. Zaměstnavatelé si u zahraničních dělníků chválí zejména jejich ochotu pracovat a časově se přizpůsobit např. v rámci přesčasů, víkendů či svátků. „Ze zkušenosti mohu říci, že zaměstnávání zahraničních pracovníků má řadu výhod. Zahraniční pracovníci bývají minimálně nemocní, mají velké pracovní nasazení a mnohem nižší fluktuaci než lokální pracovníci. Naše agentura zaměstnává přes 500 zahraničních pracovníků a zpětná vazba od našich klientů je velmi pozitivní.“, říká Gabriela Hrbáčková, ředitelka agentury Hofmann Personal.

/down/vyhody.png

Obavy jsou často zbytečné

Ačkoliv personalisté uvádí jako hlavní překážku zaměstnávání cizinců jazykovou bariéru, ve skutečnosti jde o obavu, že by cizinci těžko zapadli do kolektivu firmy. To však potvrzuje pouze 12 % personalistů. Další zmiňovanou nevýhodou je dlouhá a náročná administrativa. Tento problém však dokáže vyřešit využití personální agentury, která veškeré úkony spojené s vyhledáním kandidáta v cizině, vyřízením víz a jeho příjezd do ČR zajistí.

/down/nazory.png

Aktuální situace s náborem zahraničních pracovníků

V zemích, jako je např. Ukrajina či Srbsko, je možné žádat o pracovní víza v rámci vládních projektů ekonomické migrace (např. Kvalifikovaný zaměstnanec – dříve např. Režim Ukrajina) nebo pro vybrané profese (např. zdravotnictví a sociální služby, zemědělství, potravinářství). Příjem nových žádostí o víza mimo stanovené výjimky je až do odvolání zastaven, což již začaly pociťovat firmy, které cizince zaměstnávají. Z důvodu koronavirové pandemie došlo totiž k částečnému omezení provozu nebo úplnému uzavření českých zastupitelských úřadů v zahraničí a v důsledku toho i k omezení náboru nových pracovníků ze zemí mimo EU. Částečným řešením nedostatku pracovníků ze zahraničí je vládní nařízení, umožňující cizincům, kterým uplynula platnost krátkodobých pracovních víz během nouzového stavu, pokračovat ve svém zaměstnání až do 16. září 2020.

Řekněte si o podrobnější výsledky!

Zajímají Vás další výsledky Hofmann Personal Monitoru? Máte zájem o analýzy za firmy různé velikosti a zaměření? Chcete vědět, jaký vývoj v oblasti HR očekávají ostatní personalisté? Zavolejte na telefon 702 214 278 nebo napište e-mail na kontakt@hofmann-personal.cz a řekněte si o podrobnou studii z průzkumu.

O projektu

Hofmann Personal Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside (www.b-inside.cz) pro společnost Hofmann Personal. Projekt dlouhodobě a systematicky sleduje vývoj v oblasti recruitmentu a staffingu v Česku a přináší personalistům ve firmách zajímavé informace – benchmarky, postupy, které se personalistům osvědčují, pohledy na situaci na trhu a výhledy do budoucna.