Nedostatek pracovníků přetrvává, propouštět se nebude

30. září 2021

I přesto, že oproti loňskému létu má nyní pětina průmyslových podniků větší počet zaměstnanců, více než dvěma třetinám firem stále chybí pracovníci. Poptávka je hlavně po kvalifikovaných dělnících na nižší pozice do výroby či provozu, jako jsou elektrikáři, svářeči, obráběči nebo obsluha CNC strojů. Největší nedostatek těchto pracovníků hlásí zejména v Moravskoslezský a Zlínský kraji, naopak lepší situace převládá v Praze a Středočeském kraji. Téměř polovina podniků chce proto v následujících měsících dále nabírat nové pracovníky.

Nedostatek pracovníků přetrvává, propouštět se nebudeNedostatek pracovníků přetrvává, propouštět se nebude

Nejvíce během pandemie nabíraly podniky z oblasti strojírenství, kovovýroby a slévárenství. Naopak podniky v automobilovém průmyslu častěji než v jiných oborech zaměstnance propouštěly. Více než polovině dotázaných podniků aktuálně chybí kvalifikovaní pracovníci na nižších pozicích. Čtvrtina firem postrádá i kvalifikované pracovníky na střední pozice do výroby či provozu. „Na trhu dlouhodobě chybí kvalifikovaní dělníci. Podniky neustále poptávají například elektrikáře, svářeče, obráběče, kováře, obsluhu CNC strojů a podobné pozice. Bohužel, tito lidé na trhu nejsou a jen tak nebudou. Ze škol a učilišť vychází pouze minimum těchto absolventů,“ říká Eva Hajdíková, vedoucí pobočky Hofmann Personal ve Stříbře.

Nejnapjatější situace je na Ostravsku a Zlínsku

Nadprůměrně v posledním roce propouštěly zejména podniky v Praze a Středočeském kraji (26 %). Méně se pak propouštělo v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a v kraji Vysočina. „Propouštění zejména ve Středočeském kraji souvisí se situací v automobilovém průmyslu. Nedostatek součástek a celkové problémy tohoto oboru vedly podniky ke snižování stavů. Naopak v Moravskoslezském kraji vidíme dlouhodobě vysoký zájem o pracovní sílu,“ vysvětluje Gabriela Hrbáčková. Právě v Moravskoslezském a Zlínském kraji je situace nejnapjatější – až 89 % tamních firem uvedlo, že jim aktuálně chybí někteří pracovníci.

/down/kraje.png

/down/ikony.png


Podniky plánují zvýšení počtu zaměstnanců, ti však na trhu chybí

Až 43 % dotázaných podniků plánuje v následujících měsících nabírat, propouštět chtějí pouze 3 %. Nepoměr mezi nabídkou a poptávkou po kvalifikovaných dělnících tak bude na trhu i do budoucna a personalisté se ani nedomnívají, že se na trh práce tito lidé dostanou. Zvyšování stavů plánují zejména podniky v automobilovém a strojírenském průmyslu a větší zaměstnavatelé. Přijmout kvalifikované pracovníky na nižší pozice chce v budoucnu až 40 % zahraničních podniků. „V poslední době vnímáme, že situace na trhu je velmi turbulentní. V některých oborech a regionech se plány ohledně náboru mění prakticky ze dne na den. V jednom týdnu máme velké poptávky po pracovnících, v následujícím týdnu mají ty samé podniky stop stav. Jisté však je, že se nechystá žádné velké propouštění,“ dodává Gabriela Hrbáčková.

/down/zmeni.png

Jaká jsou řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků? Přečtěte si již brzy na našem blogu!


Řekněte si o další výsledky!

Zajímají Vás další výsledky Hofmann Personal Monitoru? Máte zájem o analýzy za firmy různé velikosti a zaměření? Chcete vědět, jaký vývoj v oblasti HR očekávají personalisté? Zavolejte na telefon 702 214 278 nebo napište e-mail na kontakt@hofmann-personal.cz a řekněte si o podrobnou studii z průzkumu.

O projektu

Hofmann Personal Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside (www.b-inside.cz) pro společnost Hofmann Personal. Projekt dlouhodobě a systematicky sleduje vývoj v oblasti recruitmentu a staffingu v Česku a přináší personalistům ve firmách zajímavé informace – benchmarky, postupy, které se personalistům osvědčují, pohledy na situaci na trhu a výhledy do budoucna. Aktuální vlna průzkumu proběhla v srpnu 2021 na vzorku 239 respondentů z řad personalistů výrobních, velkoobchodních a logistických firem. Šlo o organizace s více než 100 zaměstnanci.